Eduskuntatyön ja eduskuntaretoriikan erityispiirteistä 3.11.

Alkamisaika
Päättymisaika
Paikka Eduskunnan kirjaston Youtube-kanava

Eduskunta on ainutlaatuinen poliittinen foorumi, joka eroaa muista politiikan tekemisen paikoista. Millaista työtä eduskunnassa tehdään ja miten eduskuntatyö eroaa muusta julkishallinnosta? Esityksessä käsiteltäviä erityispiirteitä ovat muun muassa syklisyys, byrokraattinen hitaus sekä julkisuus ja läpinäkyvyys.

​Samanlaisia erityispiirteitä on myös eduskuntaretoriikassa. Kansanedustajien puhumista ohjaavat monet kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt, joita muualla ei tapaa.

Kouluttajina tutkija Joni Krekola, puh. 09 432 3464 tai etunimi.sukunimi@eduskunta.fi ; johtava tietoasiantuntija Timo Turja, puh. 09 432 3403 tai etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla