​Suosittelemme-arkisto

 

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueelta.

 

 

Empiirinen oikeustutkimus117526314.10.2021 9.30.56Teos laajentaa näkökulmia oikeudellisten ilmiöiden tarkasteluun ja osoittaa, että oikeustiede on monitieteistä – filosofiasta lähtien se linkittyy yhteiskuntatieteisiin ja muihin 41https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Voudintileistä veroparatiiseihin : verotuksen historia117395212.10.2021 8.40.42Maat on valittu sen havainnollistamiseksi, kuinka tehokas verotus on eri aikoina luonut sodissa menestyviä valtioita Kattava teos kuvaa ja analysoi, miten verotus on vaikuttanut 75https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
COVID-19 -tutkimuskatsaus103643230.9.2021 12.11.16COVID-19 -tutkimuskatsaus on valtioneuvoston kanslian käynnistämä toimintamalli, joka koostaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta 579https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Käyttöliittymä vaaleihin : tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista117051729.9.2021 10.16.23Ensimmäinen vaalikone Suomessa liittyi europarlamenttivaaleihin 1996 ja sen toteutti YLE Monella medialla on oma vaalikone ja ne ovatkin hyvin suosittuja, mutta myös eri 257https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen : murros ja tulevaisuus116940324.9.2021 7.38.08Ikäheimo, Hannu-Pekka & Vahti, Jukka: Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen: murros ja tulevaisuus Selvityksessä analysoidaan teorian ja käytännön esimerkein, miten 310https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Europe Elects116789421.9.2021 7.00.12Europe Elects on vapaaehtoisvoimin toimiva yhteisö, joka kokoaa ja julkaisee gallup- ja äänestysdataa eri Euroopan maista ja Euroopan parlamentista 356https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin116772217.9.2021 9.30.19Räikkä, Juha: Salaliittoteorioiden filosofia : Temppeliherroista liskoihmisiin, Helsinki, Gaudeamus, 2021 Salaliittoteoriat eivät ole uusi ilmiö, mutta erityisesti koronapandemian 445https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset116717516.9.2021 9.20.58Mikkola, Tuulikki: Parisuhteet, varallisuus ja sopimukset Avo- ja avioliitot koskettavat lukuisia ihmisiä Yksityiselämässä varsinkin avioliiton solmiminen on oikeustoimi, joka tuo 391https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Suomiko onnellisen vanhuuden maa?116640816.9.2021 9.18.30Strandberg, Timo – Heikkinen, Eino (toim): Suomiko onnellisen vanhuuden maa Timo Strandbergin ja Eino Heikkisen toimittama teos kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoiden 382https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Virtuaalinen kotiseutu11655849.9.2021 11.20.04Sulevi Riukulehdon ja Ari Haasion toimittama teos Virtuaalinen kotiseutu on avaus virtuaalisen kotiseudun ilmiöihin Se keskittyy uudenlaiseen kotiseutututkimukseen ja määrittää 350https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Nukkumatin kylmä sota11646466.9.2021 14.25.13Toimittaja Sakari Silvola on perehtynyt Nukkumatin (Unser Sandmännchen) rooliin kylmässä sodassa vuodesta 1959 alkaen Sympaattisen hahmon tavaramerkkejä olivat erilaiset kulkupelit 356https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tiedeneuvo : ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun116420325.8.2021 7.15.22Kirjassa luodaan useita näkymiä ihmistieteiden asemaan luonnonvarapolitiikassa Keskustelun tueksi yhteiskuntatieteiden ja kulttuuritieteiden sekä luonnonvarapolitiikan välillä 397https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The politician : a companion to Niccolò Machiavelli's The Prince116409423.8.2021 11.01.09Machiavelli, Nick – Landon, William (esipuhe): The politician : a companion to Niccolò Machiavelli's The Prince Kirjoittaja on tavallaan päivittänyt Niccolo Machiavellin 370https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
4. sektori : kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa11133389.8.2021 7.25.38Faehnle, Maija & Mäenpää, Pasi: 4. sektori : kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa Maija Faehnlen ja Pasi Mäenpään teos käsittelee 434https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta109173422.7.2021 6.11.10Korpiola, Lilly & Poutanen, Petro: Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta Korpiolan ja Poutasen teoksessa tarkastellaan median, viestinnän, johtamisen ja sosiaalisen maailman 559https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Oikeus, kirjastot ja kulttuuri69941615.7.2021 8.18.36Oikeuskirjallisuus on vuosisatojen ajan ollut lakimiehelle keskeinen työkalu Digitalisaatiosta, lakimiesten erikoistumisesta ja muuttuneista työskentelytavoista johtuen 321https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
A theory of legal personhood69970015.7.2021 8.17.37Kurki, Visa A. J.: A theory of legal personhood Voiko tekoäly tai robotti olla oikeussubjekti, oikeuksien ja velvollisuuksien haltija Visa A. J. Kurki on väitellyt Cambridgen 349https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Digitaaliset aineistot69925315.7.2021 8.16.29Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot ovat kaikkien saatavissa vapaassa verkkokäytössä Sanomalehtiä, aikakauslehtiä, pienpainatteita, kirjoja, karttoja, nuotteja… – Oletko 170https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Fata verborum : näkymiä sanojemme historiaan109163813.7.2021 6.15.03Pitkäranta, Reijo: Fata verborum : näkymiä sanojemme historiaan / Reijo Pitkäranta Teoksessa käydään läpi muutamien suomen kielessä yleisesti käytettyjen sanojen historiallisia 471https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Fundamental rights protection online : the future regulation of intermediaries10915117.7.2021 6.36.02Teos tarkastelee verkkosisällön kuratointia koskevia kysymyksiä ja kuratointiin liittyvää oikeudellista käytäntöä perusoikeuksien näkökulmasta 430https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Journal.fi5587302.7.2021 10.08.45Journal.fi-sivusto on kotimaisten tiedelehtien julkaisemiseen ja toimittamiseen luotu alusta, jonka ylläpidosta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta 757https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
This is not normal : the politics of everyday expectations54244330.6.2021 5.45.58Sunstein, Cass R.: This is not normal : the politics of everyday expectations New Haven, CT , Yale University Press, 2021 Hän analysoi normaalin käsitysten muutosta poliittisten 391https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Queer alliances : how power shapes political movement formation109109728.6.2021 10.35.30Mayo-Adam, Erin: Queer alliances : how power shapes political movement formation Stanford CA,Stanford University Press, 2020 Erityistä huomiota hän kiinnittää HLBT+-yhteisöön ja 345https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
State of the world’s indigenous peoples. Volume V : rights to lands, territories and resources109105324.6.2021 16.26.04New York, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2021 Viides alkuperäiskansojen tilannetta kartoittava raportti keskittyy maita, alueita ja luonnonvaroja 307https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Väärinymmärryksiä : miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin?109017822.6.2021 13.45.20Mustajoki, Arto: Väärinymmärryksiä : miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin Teoksen lähtökohtana on, että yksi maailman suurimpia ongelmia on se, että ihmiset eivät ymmärrä 287https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ruoka, ilmasto ja terveys108898917.6.2021 11.30.23Isomäki, Risto: Ruoka, ilmasto ja terveys Risto Isomäen teos kiteyttää yhteen lihapainotteisen ruokavalion suorat ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ilmastoon 295https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Datan alaiset : kansanedustajien digitaalinen arki108852916.6.2021 9.51.01Hokkanen, Julius  & Koivunen, Anu  & Turunen, Maiju: Datan alaiset : kansaedustajien digitaalinen arki Tähän tematiikkaan on perehtynyt Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen 345https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Aatelin historia Suomessa108735911.6.2021 5.40.24Haikari, Janne - Hakanen, Marko - Lahtinen, Anu - Snellman, Alex - Haggrén, Georg: Aatelin historia Suomessa Aatelin historia Suomessa on laaja, seikkaperäinen ja syvällisesti 477https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
The European Union and the use of force10853594.6.2021 11.11.47Schmidt, Julia: The European Union and the use of force Kattava yleisesitys Euroopan unionin yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 213https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Ihmiskone töissä : sotien jälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa10841862.6.2021 11.55.36Teollistuvassa yhteiskunnassa versoi näkemys työntekijästä ihmiskoneena, jota voitiin muokata, sopeuttaa, korjata ja optimoida erilaisin keinoin 207https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Agricola – Suomen humanistiverkko108215326.5.2021 13.50.44Agricola-portaalissa kohtaavat humanismin pirstaloitunut tieto, ilmiöt, tapahtumat ja julkaisut Agricola – Suomen humanistiverkko on yleistajuinen verkkojulkaisukokonaisuus, joka 247https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vaikuta tulevaisuuteen : haasta, kuvittele ja toimi108155725.5.2021 13.55.22Dufva, Mikko et a.: Vaikuta tulevaisuuteen : haasta, kuvittele ja toimi Sitran ytimekäs julkaisu nostaa esille eri keinoja ja tapoja vaikuttaa tulevaisuuteen ja vastaanottaa 241https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Personalized medicine : legal and ethical challenges 108065621.5.2021 6.49.53Mansnérus, Juli -  Lahti, Raimo A. - Blick, Amanda: Personalized medicine : legal and ethical challenges Faculty of Law, University of Helsinki, 2020 248https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali107694511.5.2021 10.37.16Rantanen, Jarkko – Leppänen, Ira – Kankaanpää, Heikki: Johda tunneilmastoa : vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali Kirja esittelee uuden näkökulman johtamiseen ja työelämän 233https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Environmental law in Finland106511910.5.2021 19.39.05Vihervuori, Pekka: Environmental law in Finland Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2021 T​eos on kattava ja tiivis englanninkielinen kokonaisesitys Suomen ympäristöoikeudesta ja 328https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Mielen tyyneydestä106334210.5.2021 19.38.08Plutarkhos ; suomentanut Juhana Torkki : Mielen tyyneydestä Mielentyyneys on kykyä säilyttää tasapaino silloin, kun ulkoiset seikat, omat valinnat tai häiritsevät havainnot 363https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
YK:n turvallisuusneuvoston kokouspöytäkirjat, Security Council Meetings106151410.5.2021 19.36.45YK:n turvallisuusneuvoston kokouspöytäkirjat ovat saatavilla vuodesta 1946 Dag Hammarskjöld -kirjasto New Yorkissa on digitoinut turvallisuusneuvoston asiakirjoja YK:n toiminnan 392https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Perintämies ei soita kahdesti : 1990-luvun lama Suomessa106718622.4.2021 11.04.12Tamminen, J. K., Perintämies ei soita kahdesti: 1990-luvun lama Suomessa Kirjailija ja lakimies J. K. Tammisen kirja kertoo 1990-luvun alun lamasta, joka on talousvaikutuksiltaan 416https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Sosiaalibarometri 2021106975520.4.2021 5.40.24SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaalibarometri 2021 Barometri selvittää sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -palveluiden tilaa ja tulevaisuutta, ja se perustuu kuntien 329https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Autonomian ajan rikos ja rangaistus oikeustilaston valossa107320114.4.2021 7.47.56Vuorela, Miikka: Autonomian ajan rikos ja rangaistus oikeustilaston valossa : tutkimus rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuosina 300https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
1930-luvun lehdet digitoituina10618796.4.2021 7.17.07Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien tarjonta on laajentunut 10 vuodella, käytössä ovat nyt kaikki Suomessa 31.12.1939 mennessä julkaistut lehdet 386https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Minnesota, Moscow, Manhattan: Gus Hall’s life and political line until the late 1960s107184431.3.2021 8.20.03Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki, 2020 Toisen polven amerikansuomalainen Arvo Kustaa Halberg (1910–2000 385https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö106990219.3.2021 12.50.17Niemivuo, Matti: Lainvalmistelu : oikeudelliset perusteet ja käytäntö Lainvalmistelun tasoa on Suomessa arvosteltu kaikkina aikoina Tutkimustietoa on myös siitä, mikä osa 504https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään106888716.3.2021 17.00.02Anttila, Ulla: Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään Ulla Anttila toteaa kirjansa alussa halunneensa kirjoittaa kirjan, jota hän olisi itsekin useasti tarvinnut 443https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä106757710.3.2021 10.33.47Sanna Ahvenharju, Laura Pouru, Matti Minkkinen, Toni Ahlqvist:  Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä 1867https://sisalto.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
UN Results portal10671135.3.2021 21.03.01UN Results -portaali esittelee YK:n budjettia YK:n budjetti vuodelle 2021 on 3,2 miljardia dollaria Varoja suunnataan esimerkiksi naisille, lapsille, vammaisille 357https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
K niin kuin katastrofi : länsimaiden seitsemän tulevaisuutta10611452.3.2021 9.58.05Kangas, Rami – Nenonen, Marko – Välimäki, Mari: K niin kuin katastrofi : länsimaiden seitsemän tulevaisuutta Oli muun muassa pieni jääkausi, uskonsodat, nälänhätä ja kulkutaudit 513https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Turvapaikka uutisissa : mediakatsaus 2015–202010602872.3.2021 9.27.17Asunta, Maria & Seppänen, Erkki: Turvapaikka uutisissa : mediakatsaus 2015–2020 Toimittaja-kirjailija Maria Asunta ja kielitieteilijä-muusikko Erkki Seppänen käsittelevät ja 698https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Miten Suomeen muodostetaan hallitus?105954723.2.2021 8.00.38Heasman, Lia, Backman, Jouni: Miten Suomeen muodostetaan hallitus? : selvitys hallituksen muodostamisprosessista Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut uuden 433https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Historian jännät naiset : merirosvoja, meedioita, varkaita ja vakoojaprinsessoja105862621.2.2021 20.11.18Historian jännissä naisissa kerrotaan elävästi ja mielenkiintoisesti reilun sadan erilaisen naisen lyhyt elämäkerta Kirjaan valikoituneet naiset ovat erikoisia, nerokkaita 420https://sisalto.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx