Arkistot ja kulttuuriperintö

Hupaniittu, Outi & Peltonen, Ulla-Maija (toim.): Arkistot ja kulttuuriperintö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2021. 263 s. Tietolipas 268.

​Arkisto-sanalla on monia merkityksiä. Sillä voidaan viitata Kansallisarkiston kaltaiseen instituutioon, asiakirjojen säilyttämiseen tarkoitettuun arkistotilaan tai aineistokokonaisuuteen, jonka henkilö, järjestö tai viranomainen on muodostanut. Arkistolain (1994) mukaan arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys.

Artikkelikokoelma Arkistot ja kulttuuriperintö on keskustelunavaus suomalaisen arkistotoiminnan mekanismeista. Kokoelmassa esitetään kulttuuriperinnön muotoutuminen aktiivisen vallankäytön, muistamisen ja unohtamisen prosessiksi, jossa arkistot ovat avainasemassa. Artikkeleissa kysytään, kenen tai keiden arkistot on katsottu säilyttämisen arvoisiksi, kenen puolestaan sivuutettu ja unohdettu. Kysymykset kytkeytyvät usein henkilöverkostoihin, vallankäyttöön ja muistin politiikkaan.


Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 13.12.2021 13.30
Muokattu 13.12.2021 13.30