Internationaler Populismus als Konzept : zwischen Kommunikationsstil und fester Ideologie

Hartleb, Florian: Internationaler Populismus als Konzept: zwischen Kommunikationsstil und fester Ideologie. International studies on populism 1. Baden-Baden, Nomos, 2014. 245 s.

​Populistinen puolue tai liike on käsite, joka on poliittisessa keskustelussa yleensä leimautunut negatiivisesti. Populistiset liikkeet ovat kuitenkin moninaisia.

Hartleb väitteli 2004 saksalaisia oikeisto- ja vasemmistopuolueita (Schill-Partei ja PDS) vertailevalla, typologisella tutkimuksella. Tässä teoksessa hän jatkaa populististen puolueiden vertailevaa tutkimusta etsien populismin määrittelyä kommunikointityylin ja kiinteän ideologian välimaastossa.

Kirjan tieteellisteoreettinen osa käy läpi populismin tutkimushistoriaa ja esittelee erilaisia typologisia näkökulmia populismin ja populististen puolueiden tutkimuksessa.

Hartleb esittelee myös oman käsitemäärittelynsä, jossa hän liittää populistiseen liikkeeseen antagonistisuuden, asettautumisen olemassa olevien aatesuuntausten tuolle puolen. Hän liittää siihen myös karismaattisen johtajan, moralisoivan ja yksinkertaistetun esiintymiskielen, asettautumisen homogeenisesti koostuneen kansan äänitorveksi vihollismielisiä eliittejä vastaan ja rajautumisen aatteessaan sydänmaille (heartland).

Kirjan käytännönläheisempi osa antaa tiivistetyn etymologisen historian populistisista liikkeistä ja puolueista antiikista nykyaikoihin. Kirjassa on laaja vertaileva osuus, jossa esitellään oikeisto- ja kansallispopulistisia suuntauksia Euroopassa (Le Penistä Grilloon), ylhäältä johdettua ja alhaalta nousevia liikkeitä Euroopan ulkopuolella (peronismista Occupy-liikkeeseen), populismin resonanssia, populismia ja euroskeptisyyttä, populismia ja anti-islamilaisuutta. Yksittäisenä tapaustutkimuksena esitellään populismia Itävallassa.

 

Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Näillä sivuilla esittelemme kiinnostavia kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan kirjaston aihealueilta. Tutustu myös aiempiin suosituksiin.

Julkaistu 24.3.2014 9.00
Muokattu 16.4.2015 14.34