​​Kirjaston historiikit ja historiallisia dokumentteja

Kirjaston historiikit

Eduskunnan kirjasto - Riksdagsbiblioteket 1872–1972. Helsinki, 1972. [16] s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjasto = Riksdagsbiblioteket = Library of Parliament : 1872–1972–1992. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1993. 44 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. [Osa] 10, Ensimmäinen ja neljäs valtiomahti. Helsinki, 2007. 379 s. : kuv. Sisältö: Neljäs valtiomahti haastaa ensimmäisen / Ville Pernaa. Eduskunnan virallinen tiedonvälitys / Tuula H. Laaksovirta. Eduskuntajournalismin vuosisata / Pentti I. Lumme. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muutoksen 13 vuotta : Eeva-Maija Tammekann Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitajana 1980–1993. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1993. 85, [6] s. : kuv. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjasto : pirteä vanhus / Elsa Bruun. Julkaisussa: Kirjastolehti. 45, 6(1952), s. 130–131 Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunnan kirjaston vaiheet sanoin ja kuvin. [Helsinki] : [Eduskunnan kirjasto], [1936] [129 lehteä]. Valokuvia ja kopioita eri lehdistä ja valtiopäiväasiakirjoista. Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitajalle filosofian tohtori A. H. Bergholmille hänen täyttäessään 60 vuotta... Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Historiallisia dokumenttaja

Eduskunnan kirjaston perustamisasiakirja 3.6.1872; varsinaisesti säätyvaltiopäivien vastaus keisarin 30.1.1872 antamaan esitykseen rahavarain määräämisestä valtiopäiväkustannusten suorittamista varten.

Kansanedustaja Helenius-Seppälän anomusehdotus nro 174 vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä Eduskunnan kirjaston laajentamisesta yleiseksi yhteiskunnalliseksi kansalliskirjastoksi ja tiedonantotoimistoksi aikajanalta.

Eduskunnan kirjaston ohjesääntö 30.4.1913: Eduskunnan kirjasto kaikille avoimeksi kirjastoksi

Instruktion för Ständernas Ekonom gifven af Statsutskottet vid 1872 års landtdag. Valtiopäiväkirjaston/arkiston ensimmäinen johtosääntö löytyy pankkivaltuusmiesten pöytäkirjoista 2.7.1872. Valtiopäiväkirjaston/arkiston ensimmäinen johtosääntö / Riitta Sihvonen, 1998