​Vaikuttamisen vuosi 2019 -luentosarja

Studia Generalia -luentosarja Eduskunnan kirjastossa sisältää kuusi ajatusta herättävää luentoa vaalikaudet ylittävästä politiikasta ja kansalaisvaikuttamisesta.

​Maaliskuussa luennot keskittyvät vaaleihin ja siihen, miten edustuksellisen demokratian järjestelmä voi vastata pitkäjänteisyyden vaatimukseen politiikassa. Velkaantumisen ja ilmastonmuutoksen lisäksi esimerkiksi muuttuva väestörakenne ja työn murros ovat hitaita ilmiöitä, joihin varautuminen vaatii kauaskatseisuutta sekä päättäjiltä että äänestäjiltä.

Syksyllä luentosarja jatkuu uusia kansalaisvaikuttamisen muotoja käsittelevillä luennoilla.

Luentosarjan järjestää Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -tutkimushanke. Monitieteisen luentosarjan sisällöstä vastaavat hankkeen tutkijat Turun ja Tampereen yliopistoista, Luonnonvarakeskuksesta ja Åbo Akademista.

Luennot järjestetään Eduskunnan kirjastossa, Aurorankatu 6, Helsinki.

​Kevään luentojen aiheet

1.3.2019 klo 14.00–15.00: Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus – Järki ja tunteet politiikassa. Professori Kaisa Herne, Tampereen yliopisto
Kaisa Hernen luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla, Luentomateriaali 

5.4.2019 klo 14.00–15.00: Vaalit häämöttävät – mihin asti katsomme? Kansalaisten ja päättäjien aikakäsitykset. Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
Lauri Rapelin ja Vesa Koskimaan luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla

3.5.2019 klo 14.00–15.00: Onko EU:sta pitkäjänteisen, kestävän politiikan tekijäksi? Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
Henri Vogtin luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla

​Syksyn luentojen aiheet

6.9.2019 klo 14.00–15.00: Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa. Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
Juha Hiedanpään luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla

4.10.2019 klo 14.00–15.00: Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kansalaisraadit apuna kansanäänestyksissä maailmalta Mustasaareen. Erikoistutkija Maija Jäske, Åbo Akademi
Maija Jäskeen luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla

8.11.2019 klo 14.00–15.00: Voivatko uudet kansalaisosallistumisen muodot lisätä päätöksenteon pitkäjänteisyyttä? Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
Maija Setälän luennon tallenne kirjaston YouTube-kanavalla

  
Lisätietoja: Luentosarjan aikataulu ja aiheet