Medialle

Medialle​

Eduskuntatyötä seuraa säännöllisesti pari sataa eduskuntaan akkreditoitua toimittajaa ja kuvaajaa. Heidän lisäkseen sadat muut toimittajat ja kuvaajat käyvät eduskunnassa haastattelemassa kansanedustajia tai seuraamassa täysistuntoa ja valiokuntatyötä. Ohessa on ohjeita median työskentelystä eduskunnassa, kuvauksista, akkreditoinneista, toimittajaohjelmasta sekä langattoman verkon käytöstä.

 

​Päivitetyt median työskentelyohjeet eduskuntaan koronavirustilanteen aikana (päivitetty 2.7.2020)

 

Eduskunnassa on edelleen käytössä maaliskuussa koronatilanteen vuoksi päivitetyt mediaohjeet. Toivomme median edustajien huomioivan ohjeemme sujuvan ja turvallisen työskentelyn jatkamiseksi.

Jokaisella eduskunnassa ja eduskunnan tiloissa työskentelevällä on henkilökohtainen vastuu koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Sen vuoksi ohjeistamme välttämään fyysistä kontaktia, pitämään välimatkaa (1 metri) muihin ihmisiin ja huolehtimaan riittävästä käsihygieniasta.  Toivomme, että tiedotusvälineet lähettävät toimituksesta eduskuntaan vain välttämättömän määrän henkilöitä paikalle.

Jokaisessa tilanteessa, myös yksittäisissä haastattelutilanteissa, pyydämme huomioimaan turvaväliin ja riittävään välimatkaan liittyvät suositukset kansanedustajien, valtioneuvoston jäsenten ja tiedotusvälineiden välisessä työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa. Suosittelemme haastatteluiden toteuttamista ensisijaisesti puhelimitse tai tiedotustilaisuuksien yhteydessä tehtäviksi.

Eduskunta suosittelee toimittajia ja kuvaajia välttämään toisessa kerroksessa sijaitsevia hallituksen käytävää ja puhemiehen käytävää sekä valiokunta- ja eduskuntaryhmien ryhmähuonekerroksessa työskentelyä.  Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai työhuoneisiin voi mennä vain kutsuttuna.

Haastattelutilana käytetään ensisijaisesti Eduskuntatalon Valtiosalia (2. krs).  Salin pohjoispäätyyn on rakennettu erillinen haastattelupiste, jossa medioiden on mahdollista toteuttaa haastatteluita tämänhetkiset turvallisuussuositukset huomioiden. Pisteellä on mikrofonikoroke. Tieto haastatteluiden keskittämisestä Valtiosaliin on tiedossa eduskuntaryhmissä ja valiokunnissa. 

Huomaattehan, että täysistuntosalin ovet pidetään istuntojen aikana auki ja Valtiosalissa tehtävien haastatteluiden äänet kantautuvat herkästi saliin. Näin ollen täysistunnon käynnissä ollessa suosittelemme ensisijaisesti puhelinhaastatteluja tai kiinnittämään huomiota puheäänen voimakkuuteen, jottei istunto häiriinny.

Täysistuntosalin yleisölehterit on toistaiseksi suljettu. Suosittelemme toimittajia seuraamaan täysistuntoja omista työtiloistaan tai verkkolähetyksen kautta. Kuvaajat voivat yhä tulla kuvaamaan lehterille.

HUOM. Nykyisessä tilanteessa emme voi valitettavasti ottaa vastaan kansainvälisen median edustajia. Pahoittelemme mahdollista tästä aiheutuvaa vaivaa.

Valiokuntien kokoustiloissa on muutoksia. Ajantasaisista muutoksista voit tarpeen vaatiessa tiedustella eduskuntatiedotuksesta.

Myös osa eduskuntaryhmistä kokoontuu tällä hetkellä eri tiloissa kuin normaalisti:

 • Sosialidemokraattinen ryhmä ei muuta kokoushuonetta
 • Perussuomalainen ryhmä pitää kokouksen Eduskuntatalon auditoriossa
 • Kokoomuksen ryhmä pitää kokouksen Pikkuparlamentin auditoriossa
 • Keskustan ryhmä pitää kokouksen valtiovarainvaliokunnan tiloissa
 • Vihreiden ryhmä pitää kokouksen Suuren valiokunnan tiloissa
 • Vasemmistoliiton ryhmä pitää kokouksen Vihreiden ryhmähuoneessa
 • Ruotsalainen, Kristillisdemokraattinen ja Liike Nyt –ryhmät eivät muuta kokoushuoneita

Sisäänkäyntien aukioloihin muutoksia:

 • A-ovi on suljettu kesän istuntotauon ajan.
 • B-ovi on suljettu korjaustöiden ajan.
 • C-ovi on avoinna arkisin 29.6.2020 alkaen klo 8.00-16.00.
 • D-ovi on suljettu korjaustöiden ajan, alkaen 29.6.2020.
 • F-ovi on suljettu kesän istuntotauon ajan.
 • HUOM. A- ja F-ovet avataan eduskuntatyön niin edellyttäessä.

 

Lisätietoja:

vs. tiedotuspäällikkö Petteri Nyman, 050 341 5485
tiedottaja Heli Kesti-Ylioja (mediapalvelu), 050 593 5252

​Median työskentely eduskunnassa   


Toimittajat ja kuvaajat pääsevät eduskuntaan esittämällä ovella turvatarkastuksessa virallisen journalistikorttinsa tai toimeksiantajan allekirjoittaman tehtävänannon sekä kuvalliset henkilöpaperit. Lisäksi satunnaisesti eduskunnassa työskenteleviä toimittajia ja kuvaajia pyydetään kertomaan käynnin aihe. Sisäänkäyntejä on kaksi: Eduskuntatalon eteläinen sisäänkäynti eli A-ovi (kartta) ja Pikkuparlamentin sisäänkäynti.

Eduskuntaan akkreditoidut toimittajat ja kuvaajat näyttävät ovella eduskunnan heille tuottaman henkilökohtaisen mediakortin. (ks. Akkreditoituminen).

Kotimaiset toimittajat ja kuvaajat voivat liikkua Eduskuntatalon ja Pikkuparlamentin yleisissä tiloissa melko vapaasti. Kansainvälisillä toimittajilla, joille talo on vieraampi, on yleensä apunaan tiedottaja tai avustaja. Kaikkien tiloissa liikkuvien toivotaan ottavan huomioon muut tilojen käyttäjät.

Istuntosali on kansanedustajien työtila, ja media voi seurata ja kuvata täysistuntoa ja kyselytuntia lehteriltä (3. kerros). Eduskuntatalossa muita keskeisiä alueita, joissa toimittajat ja kuvaajat tekevät työtään, ovat kahvila (kuppila) ja Valtiosali. Mediaa kiinnostavia tilaisuuksia järjestetään myös Eduskuntatalon Arkadia-salissa (4. krs), pohjoissiivessä (B-siipi) sijaitsevassa tiedotustilassa sekä eteläsiivessä (A-siipi) sijaitsevassa lähetystöjen vastaanottotilassa ja auditoriossa.

Valiokunnat tiedottavat asioistaan Eduskuntatalon neljännessä ja eduskuntaryhmät viidennessä kerroksessa. Kuppilan perällä sijaitsevaa keltaista salonkia voi käyttää yksittäisiin haastatteluihin ja infoihin. Koska kyseessä on yhteinen tila, kaikkien toivotaan ottavan huomioon muut huoneen käyttäjät.

Pikkuparlamentissa median työtiloja ovat pohjakerroksen yhteiset tilat, sisääntuloaula ja Kansalaisinfo. Haastatteluja voi tehdä auditorion aulassa ja ravintolan kabineteissa, jos ne eivät ole varattuja, sekä sisääntuloaulassa.

Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai työhuoneisiin voi mennä vain kutsuttuna. Maanalaisissa kerroksissa sekä kansanedustajien ja eduskuntaryhmien työhuoneiden käytävillä mediatyöskentely ei ole mahdollista. Turvatarkastuksen kuvaaminen ei ole sallittua.

Eduskuntakuvan elävöittämiseksi Eduskuntatalon kahvilassa voi ottaa vapaasti yleiskuvaa istuntojen alkamisen yhteydessä, 10 minuutin ajan ennen istuntoa ja 5 minuutin ajan istunnon alettua. Muuten yleis- ja taustakuvaus sekä henkilökuvaus on mahdollista vain asianosaisten luvalla. Kuvaamisessa toivotaan otettavan huomioon, että kahvilaa käytetään myös ruokasalina. Eduskunnan ruokaravintoloissa ei saa kuvata.

Medialle on varattu Eduskuntatalossa yhteisiä työtiloja, joihin mennään palvelutorin kautta (Eduskuntaravintolan vieressä). Akkreditoidut toimittajat voivat käyttää nk. yhdyskäytävää kulkiessaan Pikkuparlamentin ja Eduskuntatalon välillä.

Jos tarvitset apua Eduskuntataloon tullessa tai talossa työskennellessä, ota yhteyttä eduskuntatiedotukseen.

Yhteystiedot:

päivystävä tiedottaja 09 432 2199 ja 050 381 9492 (klo 9-16, istuntopäivinä täysistunnon loppuun saakka)
päivystävä tiedotussihteeri 09 432 2019 ja 050 574 0352 (klo 9-16)
vs. tiedotuspäällikkö Petteri Nyman, 050 341 5485
tiedottaja Heli Kesti-Ylioja (mediapalvelu), 050 593 5252
tiedottaja Barbro Söderlund (erit. ruotsinkielinen media), 050 341 4224
tiedottaja Tiina Virtanen (kansainvälinen media), 040 541 3749
tiedotussihteeri Merja Kivinen (kotimainen media), 050 364 4917