Rajaa hakua

   

   

  HE 165/2020 vp10468527.12.2022 19.07.197.12.2022 19.07.19Asian käsittelytiedot HE 165/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx2263470https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{A3D94974-E2D7-4465-B847-BA9213649DD6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 254/2022 vp87241624.11.2022 10.15.5324.11.2022 10.15.53Asian käsittelytiedot HE 254/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx219560https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{591FA045-E88C-4D4E-B8EF-2887092ACB71}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 272/2022 vp8834487.12.2022 9.46.147.12.2022 9.46.14Asian käsittelytiedot HE 272/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx3842770https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{AB89626F-95CB-41DF-BCB4-8F7F74A21357}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 273/2022 vp8834541.12.2022 10.56.481.12.2022 10.56.48Asian käsittelytiedot HE 273/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx4423190https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{5C93EB92-F918-4F25-9EB9-FD7BE5168BD1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 274/2022 vp8834567.12.2022 15.07.167.12.2022 15.07.16Asian käsittelytiedot HE 274/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx21549700https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{BFA48FB9-6BF6-47B7-92C4-1129E27C3A68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 172/2021 vp117532113.10.2022 11.04.5613.10.2022 11.04.56Asian käsittelytiedot HE 172/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Vireilletuloasiakirja LA 39/2019 vp LA 39 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx2657960https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{4BE5D0AE-6549-4B79-B6E3-8E200C7AA6E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 93/2022 vp12296851.12.2022 10.55.271.12.2022 10.55.27Asian käsittelytiedot HE 93/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx28472210https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{1483646C-C0E5-409F-A299-BB59ED54878C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 145/2022 vp124809730.11.2022 9.48.1630.11.2022 9.48.16Asian käsittelytiedot HE 145/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi Nimeke 5 Laki maakaaren 5 luvun 2 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx27444140https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{C2D7559E-846D-4BF7-8D1E-D591D8AD191A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 200/2022 vp12537111.12.2022 10.56.301.12.2022 10.56.30Asian käsittelytiedot HE 200/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Valmistava keskustelu STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx11941050https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{28210DA4-189E-4676-A932-89549FA037B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 218/2022 vp12553547.12.2022 13.49.287.12.2022 13.49.28Asian käsittelytiedot HE 218/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §: n ja STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx14372820https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{85B81A98-A9C7-48FC-B478-4DA436D6FDFC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 98/2022 vp123089415.11.2022 12.56.0715.11.2022 12.56.07Asian käsittelytiedot HE 98/2022 vp Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Valmistava keskustelu Valiokunta-asiakirja SiVL 22/2022 vp SiVL 22/2022 vp (PDF STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx30021130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{EE81C59F-6F19-4197-ACA7-DD5E3B42A25A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 106/2022 vp123389829.11.2022 20.20.0229.11.2022 20.20.02Asian käsittelytiedot HE 106/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx2033500https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{D6F370C7-53CB-4BFF-AB53-BC59B61625C1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 217/2022 vp125535227.10.2022 12.00.4327.10.2022 12.00.43Asian käsittelytiedot HE 217/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx754690https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{EDCE7578-C88A-4271-8D39-86B5E33781E3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 48/2022 vp121772011.10.2022 12.17.2811.10.2022 12.17.28Asian käsittelytiedot HE 48/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta Valiokunta-asiakirja SiVL 14/2022 vp SiVL 14/2022 vp (PDF STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx30591580https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{95D69E0B-788F-461C-9E80-05332783D154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 251/2022 vp89448110.11.2022 11.05.2410.11.2022 11.05.24Asian käsittelytiedot HE 251/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx645770https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{8F05F10E-2589-4C71-84E8-4B3DFA22DD02}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 250/2022 vp8944889.11.2022 10.11.199.11.2022 10.11.19Asian käsittelytiedot HE 250/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx561670https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{801A32BE-6A92-4880-AF69-EA1ADF14EE44}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 253/2022 vp87241418.11.2022 11.50.5618.11.2022 11.50.56Asian käsittelytiedot HE 253/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx139290https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{80A3F10C-4ABA-4E97-B1E0-F618FCDF3AA5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 201/2022 vp12537132.12.2022 11.19.502.12.2022 11.19.50Asian käsittelytiedot HE 201/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta Nimeke 1 Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx897590https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{708EDC8D-22E2-45A2-85AB-FA149369E490}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js