Rajaa hakua

   

   

  HE 270/2022 vp87252725.11.2022 9.35.1425.11.2022 9.35.14Asian käsittelytiedot HE 270/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx8123470https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{418FA0A8-BCC0-4D09-AEB6-2CFD4EC400A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 308/2022 vp88356025.11.2022 9.35.3625.11.2022 9.35.36Asian käsittelytiedot HE 308/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Asia yhdistetty STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx5623740https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{BFFBE281-8EB7-4FE0-ADEE-E512782D086E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 76/2022 vp12236237.12.2022 14.55.177.12.2022 14.55.17Asian käsittelytiedot HE 76/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vireilletuloasiakirja TPA 69/2020 vp, 19 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx690211580https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{C508D80C-875E-4752-AE5E-D07D75B60ABA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 139/2022 vp12471241.12.2022 10.26.231.12.2022 10.26.23Asian käsittelytiedot HE 139/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Valmistava keskustelu STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx38816260https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{9125D7EF-ECA4-48F8-B853-DE0089DE16EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 239/2022 vp125543329.11.2022 20.17.1229.11.2022 20.17.12Asian käsittelytiedot HE 239/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Ensimmäinen käsittely Momentti tai STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx12832200https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{68D32000-31B4-4A06-A400-6E4220742BCF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 209/2022 vp12537077.12.2022 19.02.197.12.2022 19.02.19Asian käsittelytiedot HE 209/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta Asian tila Käsittelyssä Käsittelyvaihe Mietinnön pöydällepano STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx1056760https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{20A3938B-4DC0-4C2A-ACE1-D22A952FE668}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 140/2022 vp124714430.11.2022 9.47.3230.11.2022 9.47.32Asian käsittelytiedot HE 140/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx13911390https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{7836E41C-92DA-4BAB-9D0A-199050E8578D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 248/2022 vp88205811.11.2022 11.49.2911.11.2022 11.49.29Asian käsittelytiedot HE 248/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx570620https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{D86EB539-0EEA-4EF0-AF14-22812F9FD83D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638
  HE 249/2022 vp88206011.11.2022 11.49.3911.11.2022 11.49.39Asian käsittelytiedot HE 249/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/Forms/Viimeisimmat.aspx546460https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia{6C35B710-CB79-4D9D-8349-3D91D8A59122}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js38;44;36;1638

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js