​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 119/2021 vp Täysistunto Tiistai 19.10.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 15.10.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 9/2021 vp: Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2021 vp
Lähetekeskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 173/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Hallituksen esitysHE 177/2021 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotus, sekä vastalause, jossa hylkäysehdotus ja uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotus, lausumaehdotus ja perusteluja koskeva ehdotus) 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

9.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

KertomusK 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2021 vp
Ainoa käsittely

10.  Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 19/2021 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

11.  Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 106/2020 vpMia Laiho kok ym. 
Lähetekeskustelu

12.  Lakialoite laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 14/2021 vpKai Mykkänen kok ym. 
Lähetekeskustelu

13.  Lakialoite laiksi tieliikennelain liitteen 6.6 muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2021 vpJanne Heikkinen kok 
Lähetekeskustelu

14.  Lakialoite laiksi liikenteen palveluista annetun lain 182 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 18/2021 vpJoonas Könttä kesk ym. 
Lähetekeskustelu

15.  Lakialoite laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla

LakialoiteLA 22/2021 vpEva Biaudet ym. 
Lähetekeskustelu

16.  Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2021-10-15 15.08.49