​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 82/2022 vp Täysistunto Maanantai 4.7.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset) 

3. Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-06-28 11.02.33