​​​​

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto

Päiväjärjestys PJ 166/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.1.2022 klo 11.00

1.  Nimenhuuto

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 19/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

4.  Seuraava täysistunto

Viimeksi julkaistu 2022-01-25 14.52.49