Seuraava täysistunto

Loading...
Päiväjärjestys
PJ
118
2020 vp
Täysistunto
Torstai 24.9.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
sisäministeri
Maria
Ohisalo
3
Heli Järvisen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 35/2020 vp
Ainoa käsittely
4
Iiris Suomelan vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 36/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Inka Hopsun vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 37/2020 vp
Ainoa käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
8
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
9
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
10
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Lähetekeskustelu
11
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 12.40.26