Seuraava taysistunto

 Seuraava täysistunto

Loading...
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
44
2020 vp
Täysistunto
Torstai 2.4.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vaalien toimittaminen
Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan perjantaina 3.4.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-04-01 16:14:35

 Päiväjärjestykset

Valtiopäiväasiakirja
PJ 44/2020 vp

Torstai 2.4.2020 klo 16.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 43/2020 vp

Keskiviikko 1.4.2020 klo 14.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 42/2020 vp

Maanantai 30.3.2020 klo 14.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 41/2020 vp

Lauantai 28.3.2020 klo 10.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 40/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 39/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 38/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 16.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 37/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 13.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 36/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 35/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 16.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 34/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 33/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo

Valtiopäiväasiakirja
PJ 32/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 15.00

Valtiopäiväasiakirja
PJ 31/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 14.03

Valtiopäiväasiakirja
PJ 30/2020 vp

Perjantai 20.3.2020 klo 13.00