Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 165/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.1.2022 klo 14.07—16.03

Täysistunto alkoi klo 14.07. Täysistunto keskeytettiin klo 15.09. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.17. Täysistunto keskeytettiin klo 15.54. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 16.03. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (14.07—15.09, 15.17—15.54 ja 16.01—16.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-1298Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 240/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 28.1.2022 klo 11.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.03. 

Viimeksi julkaistu 2022-01-25 17.27.20