Täysistuntojen pöytäkirjat ​

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan niin asioiden käsittelyt ja tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi; puheenvuorot kuitenkin julkaistaan vain sillä kielellä, millä ne pidetään. Täysistunnon pöytäkirjaa​ laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu.

Loading...
Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
40
2021 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.4.2021 klo 14.00—18.30
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.30. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—16.00 ja 17.57—18.30) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.57). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-365680
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 19/2021 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 18/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 20/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.4.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.30. 
Viimeksi julkaistu 2021-04-14 19.55.04