​Eduskunnan täysistunnot koronaepidemian aikana​

Eduskunnan puhemiesneuvosto on päättänyt jatkaa koronatilanteen takia eduskunnassa voimassa olevia poikkeuksellisia menettelytapoja 30.6.2021 asti. Koronaepidemian vuoksi täysistunnoissa käsitellään 1.3.–28.3.2021 vain välttämättömiä ja kiireellisiä asioita.

​Eduskunnan täysistunnot pidetään yleensä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 14.00, torstaisin kello 16.00 ja perjantaisin kello 13.00. Torstain täysistunto alkaa suullisella kyselytunnilla. Tarkempaa tietoa täysistunnoista ja asioiden käsittelyn aikatauluista on täysistunto- ja viikkosuunnitelmissa.​

​Koronaepidemian aikana yleisö ei pääse täysistuntosalin lehtereille seuraamaan täysistuntoja.​

Täysistuntoihin voi koronaepidemian aikana osallistua enimmillään 74 edustajaa

​Jotta istuntosalissa voidaan säilyttää turvaetäisyydet, täysistuntoihin voi koronarajoitusten takia osallistua enimmillään 74 edustajaa eli noin kolmasosa kansanedustajista. Paikat on jaettu eduskuntaryhmien sopimalla tavalla voimasuhteiden mukaisesti. 

Istumajärjestys on visualisoitu alla olevassa infograafissa. Visualisoinnin tiedot voi lukea myös sanakartasta.

Täysistuntosalin lehtereiltä on otettu käyttöön paikkoja kansanedustajille 

Edustajat voivat käyttää lehteripaikkoja, jos täysistuntosalin istumapaikat eivät turvaetäisyysvaatimuksen takia riitä. Lehteripaikat voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön esimerkiksi, jos täysistuntoon haluaa osallistua enemmän kansanedustajia kuin istuntosalin permannolle mahtuisi.

Täysistuntosalin turvaetäisyyspaikoilla on käytössä kannettavat tietokoneet ja edustajasovellus. Kannettavia tietokoneita käytetään istuntosalin permannon lisäksi myös ala- ja ylälehtereillä sekä ministeri- ja virkamiesaitioissa. Virkamiesaitio on puhemiehen korokkeen toisella puolella oleva samankokoinen aitio kuin ministeriaitio.​​

Eduskunnassa on käytössä kasvomaskisuositus

Eduskunnassa käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta. Kansanedustajat, jotka eivät voi käyttää puhuessaan kasvomaskia tai visiiriä, voivat pitää puheensa alalehterin mikrofonipaikalta.

Äänestykset toimitetaan tavallisesti suppeassa kokoonpanossa

Eduskuntaryhmät ovat sopineet, että valtaosa äänestyksistä toimitetaan niin sanotulla suppealla kokoonpanolla. Se tarkoittaa, että äänestykseen osallistuu 56 kansanedustajaa 200:sta. 

Suppeassa äänestyksessä muiden kuin äänestyksessä mukana olleiden kansanedustajien kohdalle kirjataan merkintä ”Poissa”. Korona-ajan äänestystuloksissa on tästä johtuen enemmän "Poissa"​​-merkintöjä. 

Tarvittaessa kaikki edustajat voivat osallistua äänestykseen. Niin sanotussa laajassa äänestyksessä, johon kaikki osallistuvat, otetaan käyttöön lehterit sekä ministeri- ja virkamiesaitioiden paikat.​

Suulliselle kyselytunnille voi osallistua vain kymmenen ministeriä

Suullisille kyselytunnille voi turvaetäisyyksien takia osallistua yhteensä vain kymmenen ministeriä. Ministereistä viisi istuu ministeriaitiossa ja viisi virkamiesaitiossa. ​

Muiden asioiden käsittelyn yhteydessä ministeriaitiossa voi olla enintään viisi ja virkamiesaitiossa enintään kaksi ministeriä. Hallituksessa on tällä hetkellä 19 ministeriä. ​