​​

​Tulevat täysistunnot

Tällä sivulla julkaistaan tulevien viikkojen täysistuntojen istuntosuunnitelma. Muutokset mahdollisia. 

Täysistuntosuunnitel​ma ​viikoille 49-51/2022 ja 2-9/2023​

Klo 22 aikaraja ei ole voimassa syysistuntokauden lopun täysistunnoissa


Viikko 49

Keskiviikko 7.12.2022 klo 14.00

Äänestyksiä

Lakiehdotuksen I käsittely

 • YmVM 17/2022 vp, HE 76/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (§-VL) 

Ainoa käsittely

 • VK 5/2022 vp, Hallitus vastaa välikysymykseen suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa 

Lähetekeskustelu

 • VNS 14/2022 vp, valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR) (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min) 


Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

 

Lakiehdotuksen I käsittely

 • StVM 35/2022 vp, HE 190/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (yksim.)
 • StVM 36/2022 vp, HE 305/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yksim.)
 • SiVM 19/2022 vp, HE 258/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (yksim.)
 • TyVM 18/2022 vp, HE 176/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.) 

Lakiehdotuksen II käsittely

 • YmVM 16/2022 vp, HE 183/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi (yksim.)
 • VaVM 31/2022 vp, HE 226/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (yksim.)
 • VaVM 32/2022 vp, HE 227/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.)
  VaVM 33/2022 vp, HE 225/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.)
 • LaVM 19/2022 vp, HE 143/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.)
 • LaVM 20/2022 vp, HE 111/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.)
 • TaVM 28/2022 vp, HE 134/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi (yksim.)
 • TaVM 29/2022 vp, HE 41/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (yksim.)
 • HaVM 28/2022 vp, HE 155/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta (yksim.)​


Torstai 8.12.2022 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Lähetekeskustelu

 • VNS 11/2022 vp, Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min)
 • VNS 12/2022 vp, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta (lähetekeskusteluun varataan enintään 45 min)
 • HE 311/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)
 • HE 313/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (lähetekeskusteluun varataan enintään 30 min)
   

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan.

 

Lakiehdotuksen I käsittely

 • YmVM 18/2022 vp, HE 209/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (§-VL) 

Lakiehdotuksen II käsittely

 • TaVM 25/2022 vp, HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (2 VL: §-muutos + lausumaehdotuksia)
 • HaVM 27/2022 vp, HE 252/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (1 VL: §, perustelut, lausuma)
 • YmVM 15/2022 vp, HE 239/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta (1 hylky-VL)
 • LaVM 18/2022 vp, HE 106/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (1 lausuma-VL)
 • StVM 32/2022 vp, HE 102/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (§- ja lausumaVL)
 • StVM 33/2022 vp, HE 245/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (2VL, § ja lausuma)
 • StVM 34/2022 vp, HE 237/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (2 hylky-VL) 

Lakiehdotuksen I käsittely

 • MmVM 20/2022 vp, HE 205/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (hylky-VL) 

Lähetekeskustelu

 • PNE 2/2022 vp, Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 8 §:n muuttamisesta


Perjantai 9.12.2022 klo 13.00

Äänestyksiä

Ainoa käsittely

 • VK 5/2022 vp, Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa 

Lakiehdotuksen I käsittely

 • YmVM 18/2022 vp, HE 209/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (§-VL) 

Lakiehdotuksen II käsittely

 • TaVM 25/2022 vp, HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (2 VL: §-muutos + lausumaehdotuksia)
 • HaVM 27/2022 vp, HE 252/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (1 VL: §, perustelut, lausuma)
 • YmVM 15/2022 vp, HE 239/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta (1 hylky-VL)
 • LaVM 18/2022 vp, HE 106/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (1 lausuma-VL)
 • StVM 32/2022 vp, HE 102/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (§- ja lausumaVL)
 • StVM 33/2022 vp, HE 245/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (2VL, § ja lausuma)
 • StVM 34/2022 vp, HE 237/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (2 hylky-VL) 


Viikko 50​​

​Maanantai 12.12.2022 klo 12.00


Tiistai 13.12.2022 klo 12.00

Valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnön pöydällepano.

Keskiviikko 14.12.2022 klo 10.00

Budjetin palautekeskustelu.

Torstai 15.12.2022 klo 10.00

Budjetin palautekeskustelu. Suullinen kyselytunti klo 16 - 17.

Perjantai 16.12.2022 klo 10.00

Budjetin palautekeskustelu.

Eurooppa-neuvosto 15.— 16.12.2022

Viikko 51

Maanantai 19.12.2022 klo 12.00

Budjetin palautekeskustelu.

Tiistai 20.12.2022 klo 10.00

Täysistunto Budjetin palautekeskustelu.

Keskiviikko 21.12.2022 klo 10.00

Budjetin palautekeskustelu.

Torstai 22.12.2022 klo 10.00

Täysistunto tarvittaessa.

 

Viikko 2/2023

Tiistai 10.1.2023 klo 14.00

Keskiviikko 11.1.2023 klo 14.00

Torstai 12.1.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 13.1.2023 klo 13.00

 

Viikko 3/2023

Tiistai 17.1.2023 klo 14.00

Keskiviikko 18.1.2023 klo 14.00

Torstai 19.1.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 20.1.2023 klo 13.00

 

Viikko 4/2023

Tiistai 24.1.2023 klo 14.00

Keskiviikko 25.1.2023 klo 14.00

Torstai 26.1.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 27.1.2023 klo 13.00

 

Viikko 5/2023

Tiistai 31.1.2023 klo 14.00

Keskiviikko 1.2.2023 klo 14.00

Torstai 2.2.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 3.2.2023 klo 13.00

 

Viikko 6/2023

Maanantai 6.2.2023 klo 14.00

Täysistunto tarvittaessa.

Tiistai 7.2.2023 klo 14.00

Keskiviikko 8.2.2023 klo 14.00

Torstai 9.2.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 10.2.2023 klo 13.00

 

Viikko 7/2023

Maanantai 13.2.2023 klo 14.00

​Täysistunto tarvittaessa.

Tiistai 14.2.2023 klo 14.00

Keskiviikko 15.2.2023 klo 14.00

Torstai 16.2.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 17.2.2023 klo 13.00

 

Viikko 8/2023

Maanantai 20.2.2023 klo 14.00

Tällä vaalikaudella käsiteltävien mietintöjen pöydällepano.

Tiistai 21.2.2023 klo 14.00 

Keskiviikko 22.2.2023 klo 14.00

Torstai 23.2.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 24.2.2023 klo 13.00

 

Viikko 9/2023

Maanantai 27.2.2023 klo 14.00

Tiistai 28.2.2023 klo 14.00

Keskiviikko 1.3.2023 klo 14.00

Torstai 2.3.2023 klo 16.00

Suullinen kyselytunti.

Perjantai 3.3.2023 klo 13.00

 

Vaalikauden päättäjäiset keskiviikkona 29.3.2023

Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023