​​​

​Täysistunnot eduskunnassa

Eduskunnan täysistunto on lainsäädäntötyön ja ajankohtaisen poliittisen keskustelun keskeinen areena. Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Eduskunnan täysistuntojen suorien verkkolähetysten ja pidettyjen täysistuntojen videotallenteiden uudet osoitteet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

Loading...
637360226690000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:60bcb608-6c21-4e2d-abe0-ba371c7e7fd4 AND Kielikoodi:fi AND Toimija='Täysistunto*'
Ennakkotieto
Päiväjärjestys
PJ
116
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 22.9.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 46, 47/2020 vp. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valtiovarainvaliokunta on 18.9.2020 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Arto Pirttilahden. 
3
Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotus) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 13.44.11