Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain

Julkaistu 25.5.2022 14.20

Eduskunta hyväksyi uuden ilmastolain

Eduskunta on hyväksynyt uuden ilmastolain äänin 121–42. Tavoitteena on, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Uudessa ilmastolaissa säädetään uusista ilmastotavoitteista. Hiilineutraaliustavoitteen lisäksi laki asettaa päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Lakiin lisätään myös hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite. Uudistuksen myötä laki laajenee koskemaan myös maankäyttösektoria. 

Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ilmastolaissa säädetään valtakunnallisista ilmastopolitiikan suunnitelmista, joiden avulla Suomen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja ilmastonmuutokseen sopeudutaan.

Ilmastolaissa säädetään myös uudesta saamelaisesta ilmastoneuvostosta. Neuvosto tulee olemaan riippumaton asiantuntijaelin, joka tuottaa tietoa ja lausuu ilmastopolitiikan suunnitelmista saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Viranomaisille asetettaan myös velvollisuus neuvotella saamelaiskäräjien kanssa ilmastosuunnitelmia valmisteltaessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. heinäkuuta 2022. Samalla voimassa oleva ilmastolaki kumotaan.

Lakiehdotus hyväksyttiin ympäristövaliokunnan mietinnön (YmVM 2/2022) mukaisena.

Samalla eduskunta hyväksyi kaksi lausumaa: 

  1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa marraskuun 2022 loppuun mennessä hallituksen esityksen ilmastolain täydentämiseksi muutoksenhakua ja kuntien ilmastovelvoitteita koskevilla säännöksillä.
  2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto käynnistää vuoden 2022 aikana hallitusohjelman mukaisen pilottihankekokonaisuuden vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämiseksi sekä luo selkeät pelisäännöt hiilimarkkinoille järjestelmän luotettavuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi.

Äänestystulos
Tutustu Eduskunnan kirjaston tietopakettiin Ilmastolain uudistamisesta

Aihealueet
Täysistunto; Lakien säätäminen