Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Hallituksen esitys ns. potilasturvallisuuslaista lähetekeskustelussa 14. syyskuuta

Julkaistu 13.9.2022 19.00

Hallituksen esitys ns. potilasturvallisuuslaista lähetekeskustelussa 14. syyskuuta

Eduskunnan täysistunnossa on keskiviikkona 14. syyskuuta lähetekeskustelussa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana (HE 130/2022 vp). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki, jonka tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Lain olisi tarkoitus tulla voimaan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Laki olisi voimassa 31. tammikuuta 2023 saakka.

Asian käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla  

Aihealueet
Täysistunto