Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa potilasturvallisuuslain sisällön

Julkaistu 16.9.2022 19.40

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi täysistuntosalissa perjantaina 16. syyskuuta.

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa potilasturvallisuuslain sisällön

Eduskunta on hyväksynyt täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä ns. potilasturvallisuuslain sisällön sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Esitystä koskevat sisältömuutosesitykset hylättiin täysistunnon äänestyksissä perjantaina 16. syyskuuta. Muutosesitykset koskivat 5 §:n (asiakas- ja potilasturvatyö) ja 9 §:n (Irtisanoutuneen työntekijän määrääminen asiakas- tai potilasturvatyöhön) sisältöä.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti perjantaina 16. syyskuuta hallituksen esityksen (He 130/2022) hyväksymistä, joka koskee välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Valiokunta piti mietinnössään välttämättömänä ehdotetun lain säätämistä. Hallituksen esityksen sekä valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella terveydenhuoltoon ja kotihoitoon kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet voivat ilman suojelutyöstä sopimista varsin suurella todennäköisyydellä johtaa potilaiden ja asiakkaiden hengen vaarantumiseen ja terveyden vakavaan vaarantumiseen.

Asian käsittelyaikataulun vuoksi lakiesityksen ensimmäinen käsittely täysistunnossa käytiin myös perjantaina 16. syyskuuta. Esityksen sisällön lisäksi täysistuntokeskustelun puheenvuoroissa tuotiin laajasti esiin hoitotyötä ja terveydenhoitoalaa koskeva tilanne. 

Potilasturvallisuuslain toinen käsittely on eduskunnan täysistunnossa maanantaina 19. syyskuuta. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Siinä ei voida enää puuttua lain sisältöön. Toisessa käsittelyssä eduskunta päättää myös mahdollisista lausumista asian johdosta. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää ns. potilasturvallisuuslain hyväksymistä
Lue tiedote 16.9.2022 tästä >> 

Täysistunnon keskustelu potilasturvallisuuslaista perjantaina 16.9.2022 
Katso verkkolähetyksen tallenne tästä >>


Aihealueet
Täysistunto