Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Puolustusvaliokunta: Valmiuslaissa tärkeää tunnistaa hybridiuhat

Julkaistu 27.6.2022 12.45
Puolustusvaliokunnan nimi suomeksi ja ruotsiksi metallinvärisin kirjaimin valkoista seinää vasten.

Puolustusvaliokunta: Valmiuslaissa tärkeää tunnistaa hybridiuhat

​Eduskunnan puolustusvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä valmiuslain muuttamisesta, mutta haluaa täsmentää hybridiuhkia koskevan pykälän sisältöä. Valiokunnan mietintö PuVM 2/2022 hallituksen esityksestä laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta (HE 63/2022) valmistui tänään.

Valiokunta toteaa Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen perustavanlaatuisesti nykyisen valmiuslain voimaantulon jälkeen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sisäistä ja ulkoista turvallisuutta on yhä vaikeampi erottaa toisistaan, ja hybridiuhat ovat entistä monimuotoisempia.

Puolustusvaliokunta pitää tarpeellisena, että valmiuslain poikkeusolojen määritelmässä otettaisiin nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat. Hybridiuhiksi valiokunta määrittelee toiminnan, joka uhkaa esimerkiksi julkisen vallan päätöksentekokykyä, rajaturvallisuutta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta, energian, veden, elintarvikkeiden, lääkkeiden, maksu- ja arvopaperipalveluiden sekä välttämättömien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta.

Hybridivaikuttamisella voidaan uhata myös yhteiskunnallisesti kriittisten liikennejärjestelmien toimivuutta tai tieto- ja viestintätekniikan järjestelmiä, joilla yhteiskunnalle välttämättömiä toimintoja ylläpidetään.

Viranomaisten toimivaltuudet ja johtosuhteet kuntoon

Valiokunta korostaa tarvetta johtosuhteiden selkeyteen ja nopeaan reagointikykyyn uhkakuviin vastaamisessa. Valiokunta kiinnittää hybridiuhkien torjunnassa erityistä huomiota siihen, ettei viranomaisyhteistyön toimivaltuuksissa tai johtosuhteissa saa olla aukkoja, joita ulkopuoliset tahot hyödyntäisivät. Lisäksi on varmistettava normaaliolojen lainsäädännön ajantasaisuus, sillä normaaliolojen lainsäädäntö on viranomaisten käytössä myös poikkeusoloissa.

Valiokunta korostaa myös eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan rajavartiolain (HE 94/2022) muuttamisen tärkeyttä. Rajavartiolakia koskevan esityksen tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Muutoksilla parannettaisiin myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin.

Nyt ehdotetun sääntelyn lisäksi valiokunta kiirehtii valmiuslain kokonaisuudistusta.

Perussuomalaisten edustajat valiokunnassa jättivät mietintöön vastalauseensa.

Valiokunnan mietintö on kokonaisuudessaan luettavissa myöhemmin tänään Uusimmat valiokuntien mietinnöt -sivulla eduskunnan verkkopalvelussa.

Aihealueet
Puolustusvaliokunta