Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Puolustusvaliokunta haluaa tehostaa vapaaehtoista maanpuolustusta

Julkaistu 27.6.2022 15.25
Puolustusvaliokunnan nimi suomesi ja ruotsiksi metallinvärisin kirjaimin valkoisella seinällä.

Puolustusvaliokunta haluaa tehostaa vapaaehtoista maanpuolustusta

​Eduskunnan puolustusvaliokunta kannattaa hallituksen esitystä, joka mahdollistaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden ja harjoitusampumatarvikkeiden käyttämisen Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ampumakoulutuksessa. Valiokunnan mietintö (PuVM 3/2022) laeiksi vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain ja ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 80/2022) valmistui tänään.

”Ampumataito on reservin sotilasosaamisen ja valmiuden kovaa ydintä. Käytännössä reservin ampumataitoa ylläpidetään vain pieneltä osin Puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. MPK:n ampumakoulutus sekä erityisesti reserviläisten ja reserviläisyhdistysten omatoiminen ampumatoiminta on ampumataidon kehittämisessä keskeisen tärkeää. Reserviläisten laajasta ampumatoiminnasta valtaosa tapahtuu omaehtoisena toimintana yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden siviiliradoilla”, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) toteaa.

Taisteluammuntojen järjestäminen kuuluu jatkossakin yksinomaan Puolustusvoimille. Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen ampuma-aseita saa käsitellä vain Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen valvonnassa Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen alueella tai aluksella.

”MPK:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämästä koulutuksesta voidaan nyt kehittää nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta ja sen tarpeita. Lisäksi uudistus mahdollistaa MPK:n ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan kehittämisen operatiiviseksi kumppanuudeksi sekä kertausharjoitusten, Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamisen aiempaa tehokkaammin”, Orpo kiittää.

Ampumaratoja toivotaan lisää

Valiokunta painottaa mietinnössään, että sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutusta pitää jatkossakin järjestää koko maassa.

Valiokunta tarkasteli mietinnössään myös EU:n lyijyasetuksen vaikutusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ampumaratojen kehittämisnäkymiä. Ampumaratojen osalta valiokunta esittää, että valtioneuvoston tekee asiasta selvityksen tämän vuoden loppuun mennessä.

”Selvityksessä tulee tarkastella myös sitä, miten ampumaratojen määrää saataisiin Suomessa lisättyä nykytasosta, ympäristönäkökulmat asianmukaisesti huomioiden”, Orpo toteaa. 

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 3/2022​

Aihealueet
Puolustusvaliokunta