Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti translain uudistamisesta

Julkaistu 20.9.2022 9.00

​Kuva: Seta ry.

Eduskunnan kirjastolta tietopaketti translain uudistamisesta

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin, että Suomeen säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettiin vuonna 2019 niin sanotun translain uudistamista koskeva hanke.

​Lakiuudistuksen jälkeen henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen, on täysi-ikäinen ja on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Lakiuudistuksella eriytetään juridisen sukupuolen korjaaminen lääketieteellisistä hoidoista. Uudistus ei koske sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Nykyisessä translaissa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan.

Sukupuolen vahvistamismenettelyyn tulee 30 päivän harkinta-aika. Menettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.

Henkilön vanhemmuus voidaan muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä. Lisäksi muuhun lainsäädäntöön esitetään muutoksia, joiden tarkoitus on turvata lapsen oikeudellinen asema vanhemman vanhemmuusnimikkeen muutoksesta huolimatta.

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.1.2023.

Eduskunnan kirjasto on koonnut uudistushankkeesta tietopaketin, joka sisältää lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, kansainvälistä oikeusvertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia. Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi

Tutustu Eduskunnan kirjaston tietopakettiin translain uudistamisesta

Muita Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketteja

Aihealueet
Kirjasto