Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunnan kirjaston tietopaketti yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Julkaistu 28.9.2022 12.25

Eduskunnan kirjaston tietopaketti yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta

Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen yhdenvertaisuuslain muuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistäisi ihmisten yhdenvertaisuutta ja ehkäisisi syrjintää yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Vuonna 2015 voimaan tulleeseen yhdenvertaisuuslakiin esitetään useita muutoksia. Esityksen mukaan yhdenvertaisuuslain yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen koskisivat jatkossa myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Esityksessä häirinnän määritelmää esitetään muutettavan siten, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi ihmisryhmään. Asia voitaisiin viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty uhri.

Hallituksen esityksellä selkeytetään ja tarkennetaan lain kohtuullisia mukautuksia koskevaa sääntelyä niin, että se vastaa paremmin YK:n vammaisyleissopimusta, sen tulkintasuosituksia ja voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöön muutoksia, joilla muun muassa edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä ja kehitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtäviä ja toimivaltaa.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut hankkeesta tietopaketin. Tietopakettiin on koottu lainvalmisteluaineistoa, eduskunta-asiakirjoja, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja uutisointia. Päivitämme tietopakettia lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: kirjasto(at)eduskunta.fi

Tutustu tietopakettiin Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus
Muita Eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketteja
Hallituksen esitys HE 148/2022 eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Aihealueet
Kirjasto