Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta aloitti ns. potilasturvallisuuslain käsittelyn

Julkaistu 14.9.2022 21.20

​​Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) esitteli hallituksen lakiesityksen lähetekeskustelussa 14.9.2022.

Eduskunta aloitti ns. potilasturvallisuuslain käsittelyn

Eduskunta aloitti keskiviikkona käsittelyn hallituksen esityksestä laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana (HE 130/2022).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki, jonka tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) esitteli esitystä lähetekeskustelussa. Lindénin mukaan esitys on erittäin poikkeuksellinen ja tilanne, johon lakia esitetään, on ensisijaisesti ratkaistavissa sopimalla työ- ja virkaehdoista

Ministeri Lindén sanoi, että esitys on kuitenkin välttämätön, koska hallituksen tehtävä on turvata potilaiden henki ja terveys. Puheenvuorossaan Lindén korosti, että esitys ei ole lakonkieltämislaki. Työnantajan tulee lain mukaan käyttää ensin kaikki keinot potilaiden hengen turvaamiseksi, ja vasta sen jälkeen voisi aluehallintovirasto määrätä henkilöstöä suorittamaan potilasturvallisuustyötä.

Hallituksen edustajien puheenvuoroissa todettiin, että työtaistelulla ei voi asettaa ihmishenkiä vaaraan. Samoissa puheenvuoroissa painotettiin kuitenkin myös lakko-oikeuden tärkeyttä ja vakuutettiin, että esityksessä ei ole kyse sen rajaamisesta.

Opposition puheenvuoroissa kritisoitiin hoitoalan tilaa, ja hallitukselta vaadittiin toimia alan houkuttelevuuden parantamiseksi. Velkaantumistahtia ihmeteltiin ja hallitukselta kysyttiin, milloin löytyisi rahaa hoitajien palkankorotuksille. Lakiesityksen käsittelyyn liittyen kritisoitiin hallituksen tiukkaa aikataulua ja kysyttiin, miten perustuslakivaliokunta päivässä ehtisi saada työnsä valmiiksi tällaisessa asiassa.

Keskiviikon lähetekeskustelun jälkeen esitys lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten. Perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Seuraa asian käsittelyä verkkosivuiltamme​

Aihealueet
Täysistunto