Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta keskusteli kasvinsuojeluaineista ja sisämarkkinoista

Julkaistu 23.9.2022 14.50

Suuri valiokunta keskusteli kasvinsuojeluaineista ja sisämarkkinoista

​Suuri valiokunta sai päivän kokouksessaan selvitykset EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston (26.9.) sekä kilpailukykyneuvoston (29.9.) tulevista kokouksista.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee mm. Ukrainan maataloustuotannon ja -logistiikan tilanteesta ja yhteyksistä EU:iin. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) kuvasi valiokunnalle mm. globaalin ruokamarkkinan tilannetta, sen heijastumista Suomeen sekä EU:n niin sanottujen solidaarisuuskaistojen toiminnan käynnistymistä.

Maatalous- ja kalastusneuvoston muissa aiheissa keskustellaan kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevan asetusehdotuksen kritiikistä. Suuri valiokunta ja ministeri Kurvinen keskustelivat kasvinsuojeluaineiden käytöstä Suomessa, asetusehdotukseen sisältyvistä laskentamalleista sekä Suomen pitkän linjan toimien huomioimisesta jatkoneuvotteluissa. Lisäksi keskusteltiin neonikotinoidien käytön poikkeusluvista suomalaisessa rypsinviljelyssä ja Euroopassa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) antoi suurelle valiokunnalle selvityksen EU:n kilpailukykyneuvoston tulevasta kokouksesta (29.9.). Ministerit keskustelevat sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä (SMEI) koskevasta ehdotuksesta. Ministeri Haataisen mukaan ehdotuksessa on kyse kokonaisvaltaisesta rakenteesta, jolla vahvistetaan EU:n varautumista ja vastaamista kriiseihin. Suomi tukee ehdotuksen peruslähtökohtia ja on korostanut keskusteluissa mm., että välineen toimenpiteiden tulee olla tarkkarajaisia, selkeitä, suhteellisia sekä ajallisesti rajattuja.

Suuressa valiokunnassa keskusteltiin sisämarkkinoiden toiminnasta mm. Euroopalle keskeisten strategisten raaka-aineiden saatavuuden näkökulmasta.​

Lue lisää tulevista kokouksista EU:n neuvoston sivuilta.Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat