Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 33/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 32/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—24/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 56/2021 vp

Perjantai 10.12.2021 klo 11.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 55/2021 vp

Torstai 9.12.2021 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 54/2021 vp

Keskiviikko 8.12.2021 klo 11.15—13.30

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 53/2021 vp

Tiistai 7.12.2021 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 52/2021 vp

Perjantai 3.12.2021 klo 11.15—12.50