Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 24/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 25/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 21/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 25/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 21/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 20/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 11.45—13.05

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 19/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 11.45—12.50

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 18/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 11.45—12.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 17/2021 vp

Torstai 27.5.2021 klo 11.45—13.15