Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
HaVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 20/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
HaVL 18/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
HaVE 75/2022 vp

Torstai 30.6.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 26/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Hallintovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 26/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 74/2022 vp

Tiistai 28.6.2022 klo 15.10—17.15

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 73/2022 vp

Tiistai 28.6.2022 klo 8.00—9.45

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 72/2022 vp

Maanantai 27.6.2022 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 70/2022 vp

Tiistai 21.6.2022 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
HaVP 69/2022 vp

Maanantai 20.6.2022 klo 12.15—14.10