Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (e-CODEX-asetus)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 2/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi (lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävä pääsy sähköiseen todistusaineistoon)

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen — nykytila ja kehittämistarpeet

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-365131

Torstai 15.4.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 15/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 5/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 11.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 4/2021 vp

Torstai 11.3.2021 klo 11.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 3/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 11.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 2/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 9.30—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 1/2021 vp

Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.00—10.05