Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 12/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-380110

Perjantai 11.6.2021 klo 9.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 23/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 23/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 13/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 10.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 12/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 10.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 11/2021 vp

Torstai 27.5.2021 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 10/2021 vp

Torstai 20.5.2021 klo 9.00—10.15 ja 11.15—11.25

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 9/2021 vp

Keskiviikko 12.5.2021 klo 10.30—10.40