Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat mietinnöt

LaVM 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LaVM 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
LaVM 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

 Uusimmat lausunnot

LaVL 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
LaVL 6/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
LaVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
LaVE
27
2020 vp
Lakivaliokunta
Tiistai 29.9.2020 klo 10.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
oikeusministeriö
Käydään epävirallista keskustelua. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Lamminmäki
sisäministeriö
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
4
Muut asiat
Valiokunnan kokousaika perjantaina 9.10.2020 klo 8.00 / 8.15 / 8.30 - 10.00. 
Ministeri Henrikssonin sekä oikeusministeriön virkamiesten kuulemiseen ehdotetut aiat:  
- keskiviikko 11.11.2020 klo 10.00 tai 
- torstai 26.11.2020 klo 9.00. 
Valiokunnan ulkomaan opintomatkat. 
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30.9.2020 klo 9.30 (VaV:n kokoushuoneessa E 440). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-28 09.56.13

 Viikkosuunnitelma

Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelmat

Lakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 40—42/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LaVP 26/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 10.00—11.20
LaVP 25/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 10.00—11.45
LaVP 24/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 9.00—10.30
LaVP 23/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00—10.30
LaVP 22/2020 vp
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.30—11.20