Lakivaliokunta

Lakivaliokunta käsittelee muun muassa perhe-, jäämistö-, velvoite- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomioistuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 28/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivin 2008/99/EY korvaamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVL 25/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 19/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LaVE 108/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Lakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—49/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 107/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 10.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 106/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 9.15—10.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 105/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 104/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.00—10.20

Valtiopäiväasiakirja
LaVP 103/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 10.00—11.40