​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 33/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/53/EU muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 12.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—26/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 64/2021 vp

Perjantai 10.12.2021 klo 11.15—12.23

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 63/2021 vp

Torstai 9.12.2021 klo 12.00—13.06

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 62/2021 vp

Keskiviikko 8.12.2021 klo 11.15—11.55

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 61/2021 vp

Tiistai 7.12.2021 klo 12.00—12.44

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 60/2021 vp

Perjantai 3.12.2021 klo 11.15—12.39