​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 20/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
LiVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

 Viikkosuunnitelma

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 19/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 18/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
LiVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
LiVE 41/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 12.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Liikenne- ja viestintävaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 38—51/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 40/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.15—12.59

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 39/2021 vp

Torstai 14.10.2021 klo 12.00—14.02

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 38/2021 vp

Keskiviikko 13.10.2021 klo 11.15—12.45

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 37/2021 vp

Tiistai 12.10.2021 klo 12.00—13.31

Valtiopäiväasiakirja
LiVP 36/2021 vp

Torstai 7.10.2021 klo 12.00—13.54