​Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

 Uusimmat mietinnöt

LiVM 7/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
LiVM 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
LiVM 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

LiVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
LiVL 4/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden asettamisesta kestäville rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa
LiVL 3/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
LiVE
21
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Tiistai 29.9.2020 klo 12.00
Epävirallinen etäkuuleminen
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311575
HE 98/2020 vp LiV 08.09.2020 Kieliasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-311579
HE 98/2020 vp LiV 08.09.2020 Näkövammaisten liitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Hanna
Gorschelnik
Kieliasiantuntijat ry
palvelupäällikkö
Iiro
Nummela
Näkövammaisten liitto ry
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317210
HE 113/2020 vp LiV 29.09.2020 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317211
HE 113/2020 vp LiV 29.09.2020 johtaja Jonna Juslin, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317212
HE 113/2020 vp LiV 29.09.2020 puheenjohtaja Teppo Järnstedt, Raideammattilaiset JHL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317213
HE 113/2020 vp LiV 29.09.2020 puheenjohtaja Tero Palomäki, Rautatiealan Unioni ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja
Jonna
Juslin
VR-Yhtymä Oy
liite
Finrail Oy
puheenjohtaja
Teppo
Järnstedt
Raideammattilaiset JHL ry
liite
puheenjohtaja
Tero
Palomäki
Rautatiealan Unioni ry
liite
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30.9.2020 kello 11.15 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-28 10.02.00

 Viikkosuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelma

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 38—53/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

LiVP 20/2020 vp
Torstai 24.9.2020 klo 12.00—13.26
LiVP 19/2020 vp
Tiistai 8.9.2020 klo 12.30—13.58
LiVP 18/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 11.15—11.56
LiVP 17/2020 vp
Torstai 4.6.2020 klo 12.00—12.54
LiVP 16/2020 vp
Perjantai 8.5.2020 klo 11.15—12.30