Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

MmVM 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
MmVM 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
MmVM 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

MmVL 16/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
MmVL 14/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
MmVL 15/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
MmVE
35
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Tiistai 22.9.2020 klo 10.00
EPÄVIRALLINEN ETÄKOKOUS, OMA VALIOKUNTAHUONE
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315046
E 84/2020 vp MmV 22.09.2020 kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Tuomas Nirkkonen, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen, Metsätalousasiat 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Maarit
Loiskekoski
ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies
Elina
Warsta
maa- ja metsätalousministeriö
erikoistutkija
Tiina M.
Nieminen
Luonnonvarakeskus
metsäjohtaja
Juha
Hakkarainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
suojeluasiantuntija
Hanna
Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö
Tuomas
Nirkkonen
Metsäteollisuus ry
liite
Suomen metsäkeskus
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.9.2020 klo 9.30, Päätalon auditorio. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 12.25.39

 Kokoussuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—40/2020

 Viikkosuunnitelma

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

MmVP 34/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.30
MmVP 33/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 10.00—11.40
MmVP 32/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 9.30—11.00
MmVP 31/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 8.15—10.00
MmVP 30/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.30—10.55