Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 11/2021 vp

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 16/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-383607

Torstai 1.7.2021 klo 9.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—24/2021

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 24/2021 vp

Perjantai 18.6.2021 klo 9.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 23/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 22/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 21/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 20/2021 vp

Torstai 27.5.2021 klo 9.30—11.30