Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
MmVM 32/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 37/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 38/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtiopäiväasiakirja
MmVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
MmVE 143/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 8/2023

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Maa- ja metsätalousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 143/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00—11.22

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 141/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30—10.48

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 142/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 10.55—10.59

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 140/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 139/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 9.00—10.35

Valtiopäiväasiakirja
MmVP 138/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 10.00—10.45