​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Valtio​päiväasian M 4/2019 käsittelyn asiakirja-aineistoa


Perustuslakivaliokunta on julkaissut  saadut asiantuntijalausunnot verkossa ministerivastuuasian käsittelyn päättyessä valiokunnassa. Muut käsittelyasiakirjat julkistetaan välittömästi sen jälkeen, kun erittäin laajan aineiston osalta on asiakirjakohtaisesti varmistettu asiakirjan mahdollinen salassapito ja tiedon antaminen asiakirjan julkisesta osasta niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Muut asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä perustuslakivaliokunnasta​​.