​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 26/2020 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 24/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 23/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 44/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 45/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 43/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 41/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
1
2021 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 4.2.2021 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345048
HE 212/2020 vp PeV 04.02.2021 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
professori
Tomi
Voutilainen
professori
Tuomas
Ojanen
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallintaa koskeva asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.2.2021 klo 10.30. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-21 16.28.43

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 4/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 4—13/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 101/2020 vp

Torstai 21.1.2021 klo 10.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 100/2020 vp

Keskiviikko 20.1.2021 klo 9.30—11.10

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 99/2020 vp

Torstai 14.1.2021 klo 9.30—12.50

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 98/2020 vp

Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.00—9.20

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 97/2020 vp

Perjantai 11.12.2020 klo 9.30—11.00