​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2022 vp

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 1/2022 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 73/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 74/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 75/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 72/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 70/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 106/2022 vp

Torstai 8.12.2022 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 49—52/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 105/2022 vp

Perjantai 2.12.2022 klo 9.30—10.39

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 104/2022 vp

Torstai 1.12.2022 klo 10.00—10.56

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 103/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.30—11.21

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 102/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 9.30—10.59

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 101/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 9.30—10.11