​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 11/2021 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 10/2021 vp

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 28/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 25/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 24/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 75/2021 vp

Torstai 23.9.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 38—44/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 74/2021 vp

Keskiviikko 22.9.2021 klo 9.30—10.15

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 73/2021 vp

Tiistai 21.9.2021 klo 10.30—11.30

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 72/2021 vp

Perjantai 17.9.2021 klo 9.30—10.47

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 71/2021 vp

Torstai 16.9.2021 klo 10.00—12.07

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 70/2021 vp

Keskiviikko 15.9.2021 klo 9.30—9.50