​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 15/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 16/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 13/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 51/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 50/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 48/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 49/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 47/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 118/2021 vp

Perjantai 28.1.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 4—14/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 116/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 12.00—12.49

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 117/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 13.00—13.06

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 115/2021 vp

Torstai 16.12.2021 klo 8.00—8.26

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 114/2021 vp

Keskiviikko 15.12.2021 klo 8.00—9.59

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 113/2021 vp

Tiistai 14.12.2021 klo 8.00—9.59