​Perustuslakivaliokunta

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 11/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 9/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 10/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2020 vp

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 5/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
27
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Maanantai 6.4.2020 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on perustuslakivaliokunnan varajäseniksi valittu ed. Tarja Filatov, Antti Lindtman, Erkki Tuomioja, Leena Meri, Tom Packalén, Riikka Purra, Pihla Keto-Huovinen, Sanni Grahn-Laasonen, Esko Kiviranta, Mikko Savola, Juha Pylväs, Mari Holopainen, Veronica Honkasalo, Eva Biaudet ja Päivi Räsänen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295597
HE 38/2020 vp PeV 06.04.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295598
HE 38/2020 vp PeV 06.04.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295599
HE 38/2020 vp PeV 06.04.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-295600
HE 38/2020 vp PeV 06.04.2020 OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
OTT, yliopistonlehtori
Anu
Mutanen
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Euroryhmän lähiaikojen linjaukset
Keskustellaan asiasta. 
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Käsittelyn pohjana on 3.4.2020 jaettu mietintöluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on pp.kk.vvvv 
Viimeksi julkaistu 2020-04-06 07:10:07

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—25/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 26/2020 vp

Perjantai 3.4.2020 klo 8.00—12.30 ja 13.30—15.30

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 25/2020 vp

Torstai 2.4.2020 klo 8.30—11.00, 12.00—15.00 ja 15.30—15.50

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 23/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 8.30—12.55 ja 13.30—15.05

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 24/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 18.20—19.45

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 22/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.00—11.25, 11.30—12.20, 12.40—13.25, 14.20—15.00 ja 16.00—17.00

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Matti Marttunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2670, 050 308 8704 

Ritva Bäckström, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2620, 050 550 7487

Jaana Junikka, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2092

Riitta Lyytinen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2049

Stina Nurmikoski, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2076

 Yhteystiedot

​Perustuslakivaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2049
pev(at)eduskunta.fi