​​​​​​​​​​

​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 3/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 2/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 1/2022 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 17/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 15/2021 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 36/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 37/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 35/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
PeVE 64/2022 vp

Keskiviikko 22.6.2022 klo 15.53

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 26/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 26—35/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 63/2022 vp

Keskiviikko 22.6.2022 klo 10.05—12.00

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 64/2022 vp

Keskiviikko 22.6.2022 klo 16.00—17.08

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 62/2022 vp

Tiistai 21.6.2022 klo 8.30—11.19

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 61/2022 vp

Perjantai 17.6.2022 klo 9.00—11.05

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 60/2022 vp

Torstai 16.6.2022 klo 10.00—11.09