​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

Tutkintapyynnöt, kantelut ja oikaisuvaatimukset

Perustuslakivaliokunnan tehtävät määräytyvät perustuslain 74 §:n ja perustuslain muiden säännösten sekä eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa Suomessa. Valiokunta ei siten käsittele sille osoitettuja tutkintapyyntöjä, kanteluita, oikaisuvaatimuksia tai muita vastaavia kirjoituksia. ​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 8/2022 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 7/2022 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 6/2022 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 5/2022 vp

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

Valtiopäiväasiakirja
PeVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 105/2022 vp

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 106/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 104/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 100/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
PeVL 101/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 13/2023

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Perustuslakivaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—15/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 140/2022 vp

Perjantai 24.2.2023 klo 8.00—10.26

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 139/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00—12.03

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 138/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30—11.01

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 137/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 10.38—12.01

Valtiopäiväasiakirja
PeVP 136/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 10.00—11.52