​Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 Uusimmat mietinnöt

PeVM 21/2020 vp
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
PeVM 19/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
PeVM 20/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
PeVM 17/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
PeVM 18/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
PeVM 16/2020 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
PeVM 15/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

 Uusimmat lausunnot

PeVL 27/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PeVL 28/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
PeVL 26/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
PeVE
64
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Keskiviikko 30.9.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Valiokunnassa on kuultavana: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
avustajanaan asianajaja Markus Manninen, Hannes Snellman Attorneys Ltd 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 1.10.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-25 11.37.31

 Viikkosuunnitelma

Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelmat

Perustuslakivaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 40—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PeVP 63/2020 vp
Perjantai 25.9.2020 klo 9.30—10.18
PeVP 62/2020 vp
Torstai 24.9.2020 klo 10.00—11.38
PeVP 61/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30—10.55
PeVP 60/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 9.30—11.10
PeVP 59/2020 vp
Torstai 17.9.2020 klo 10.00—11.40