Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
PuVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

PuVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
PuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
PuVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
PuVE
6
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Tiistai 25.2.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283824
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283795
E-jatko LIITE
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoasiainsihteeri
Heli
Lehto
ulkoministeriö
erityisasiantuntija
Kati
Bailey
puolustusministeriö
asiantuntija
Anna
Ylöstalo
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Markus
Wahlstein
puolustusministeriö
4
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283722
ulkoministeriön muistio 22.1.2020
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
ev.luutn., Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtaja
Harri
Uusitalo
Puolustusvoimat
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED SOPHIA –operaation mandaatin muuttaminen ja jatkaminen
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
johtava asiantuntija
Tuula
Svinhufvud
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
everstiluutnantti
Pasi
Autio
Pääesikunta
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-21 10:11:27

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 7—15/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 5/2020 vp
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—10.30
PuVP 4/2020 vp
Tiistai 18.2.2020 klo 10.30—12.00
PuVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.00
PuVP 2/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 10.30—11.30
PuVP 1/2020 vp
Torstai 6.2.2020 klo 10.00—11.20

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Heikki Savola, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
puh. 09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, valiokuntakanslian sihteeri
puh. 09 432 2078

Juha Vanhanen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
puh. 09 432 2066

 Yhteystiedot

​Puolustusvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2078
puv(at)eduskunta.fi