Puolustusvaliokunta

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

PuVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
PuVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PuVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

PuVL 3/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
PuVL 2/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
PuVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Seuraavan kokous

Loading...
Esityslista
PuVE
29
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Tiistai 29.9.2020 klo 10.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282482
ulkoministeriön muistio 19.12.2019
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Hanna
Heikkilä
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30.9.2020 klo 9.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 12.26.52

 Viikkosuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelma

Puolustusvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 40—44/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

PuVP 28/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30—10.50
PuVP 27/2020 vp
Tiistai 22.9.2020 klo 10.30—11.50
PuVP 26/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.30
PuVP 25/2020 vp
Keskiviikko 9.9.2020 klo 9.30—11.00
PuVP 24/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 10.00—11.30