Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

Sivistysvaliokunta on vuoden 2020 valtiopäivillä työskennellyt covid-19-pandemian vuoksi aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla. Sivistysvaliokunta on vuoden 2020 valtiopäivillä kokoontunut 50 kertaa virallisiin kokouksiin (kaikki päätösasiat) ja 57 kertaa epävirallisiin etäkokouksiin (asiantuntijakuulemisia), mukaan lukien tammikuussa 2021 pidetyt etäkokoukset. Tätä toimintatapaa jatketaan myös keväällä 2021.​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-381760

Keskiviikko 16.6.2021 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 24/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 11/2021 vp

Torstai 10.6.2021 klo 12.00—13.20

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 10/2021 vp

Keskiviikko 9.6.2021 klo 11.30—13.25

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 9/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 12.00—12.37

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 8/2021 vp

Keskiviikko 2.6.2021 klo 11.30—12.51

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 7/2021 vp

Keskiviikko 19.5.2021 klo 11.30—13.24

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 6/2021 vp

Perjantai 14.5.2021 klo 11.30—13.00

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 5/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 12.00—13.58

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 4/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 12.00—13.57

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 3/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.30—13.20

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 2/2021 vp

Torstai 25.2.2021 klo 12.00—13.35