Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

Sivistysvaliokunta on vuoden 2020 valtiopäivillä työskennellyt covid-19-pandemian vuoksi aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla. Sivistysvaliokunta on vuoden 2020 valtiopäivillä kokoontunut 50 kertaa virallisiin kokouksiin (kaikki päätösasiat) ja 57 kertaa epävirallisiin etäkokouksiin (asiantuntijakuulemisia), mukaan lukien tammikuussa 2021 pidetyt etäkokoukset. Tätä toimintatapaa jatketaan myös keväällä 2021.​

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 7/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
SiVE 6/2021 vp

Perjantai 14.5.2021 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 5/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 12.00—13.58

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 4/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 12.00—13.57

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 3/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.30—13.20

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 2/2021 vp

Torstai 25.2.2021 klo 12.00—13.35

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 1/2021 vp

Torstai 4.2.2021 klo 12.00—14.04

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 50/2020 vp

Keskiviikko 20.1.2021 klo 11.30—14.30

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 49/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 12.00—13.41

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 48/2020 vp

Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—12.58

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 45/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 8.00—9.30

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 46/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 11.30—12.48