Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 9/2020 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
SiVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
SiVL 9/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
SiVE
41
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 25.11.2020 klo 11.30
M-valiokuntahuone
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335497
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333028
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333070
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332992
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333069
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332521
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332945
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333086
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333077
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333068
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333163
HE 174/2020 vp SiV 17.11.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335045
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 hallitusneuvos Anna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335046
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 hallitusneuvos Anna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335047
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 hallitusneuvos Anna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335049
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 yli-insinööri Timo Repo, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335050
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
HE 174/2020 vp SiV 25.11.2020 hallitusneuvos Anna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_VASTINE
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
oikeusministeriö
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry.
liite
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.11.2020 klo 8.00: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylijohtaja
Mika
Tammilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitusneuvos
Anna
Kankaanpää
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
yli-insinööri
Timo
Repo
Opetushallitus
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332523
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332524
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335054
HE 208/2020 vp SiV 25.11.2020 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332921
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333196
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333079
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333074
HE 208/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335165
HE 208/2020 vp SiV 25.11.2020 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-335279
HE 208/2020 vp SiV 25.11.2020 neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_lisäselvitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Lukiolaisten Liitto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.11.2020 klo 8.00: 
Valiokunnassa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332929
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333082
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333046
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332956
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333047
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-332522
HE 198/2020 vp SiV 17.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334488
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_VASTINE
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335459
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-335460
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-335463
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-335464
HE 198/2020 vp SiV 25.11.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.11.2020 klo 8.00: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Anne-Marie
Brisson
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Tarja
Kahiluoto
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Opetushallitus
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 173/2020 vp SiV 24.11.2020 hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335372
HE 173/2020 vp SiV 24.11.2020 professori Niina Junttila Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335110
HE 173/2020 vp SiV 24.11.2020 Ammattiopisto Spesia Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335373
HE 173/2020 vp SiV 24.11.2020 koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020.: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Piritta
Sirvio
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
hallitusneuvos
Antti
Randell
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitussihteeri
Kirsi
Lamberg
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Niina
Junttila
liite
koulutusasiainpäällikkö
Nina
Lahtinen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Ammattiopisto Spesia
liite
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 21/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020 klo 8.00: 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
etuuspäällikkö
Piia
Kuusisto
Kansaneläkelaitos
lakimies
Heidi
Giss-Hannikainen
Kansaneläkelaitos
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on virallinen kokous 26.11.2020 klo 12.00, kokoomuksen ryhmähuone. 
Viimeksi julkaistu 2020-11-25 09.25.24

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sivistysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 38/2020 vp

Keskiviikko 11.11.2020 klo 11.30—13.45

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 37/2020 vp

Torstai 5.11.2020 klo 12.00—14.20

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 36/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.52

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 35/2020 vp

Torstai 1.10.2020 klo 12.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
SiVP 34/2020 vp

Torstai 10.9.2020 klo 12.00—12.40