​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 32/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 33/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 34/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Valtiopäiväasiakirja
StVL 12/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 107/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 105/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 9.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
StVP 104/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
StVP 103/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
StVP 102/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 10.00—12.05

Valtiopäiväasiakirja
StVP 101/2022 vp

Perjantai 18.11.2022 klo 9.00—10.50