​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasiakirja
StVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
StVL 12/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 18/2021 vp

Torstai 20.5.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 15/2021 vp

Keskiviikko 5.5.2021 klo 9.00—11.51

Valtiopäiväasiakirja
StVP 14/2021 vp

Keskiviikko 28.4.2021 klo 9.00—9.55

Valtiopäiväasiakirja
StVP 13/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.00—10.45

Valtiopäiväasiakirja
StVP 12/2021 vp

Keskiviikko 7.4.2021 klo 9.00—11.18

Valtiopäiväasiakirja
StVP 11/2021 vp

Tiistai 6.4.2021 klo 10.00—10.50