​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

StVM 20/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
StVM 19/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
StVM 17/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

StVL 5/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
StVL 4/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
StVL 3/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
47
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 25.9.2020 klo 9.00
Epävirallinen etäkokous; E 452
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316671
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316666
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316660
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316659
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316664
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316665
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316658
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Suomen Potilasliitto ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK
liite
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
liite
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Vammaisfoorumi ry
liite
Suomen Potilasliitto ry
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316677
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 juristi Jonna Salmela, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316402
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 kehityspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316318
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316254
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316310
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 Tapaturmavakuutuskeskus TVK Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Henna
Huhtamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
juristi
Jonna
Salmela
Kansaneläkelaitos
liite
kehityspäällikkö
Jaana
Rissanen
Eläketurvakeskus
liite
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Työllisyysrahasto
liite
KEHA-keskus
liite
Tapaturmavakuutuskeskus TVK
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316228
HE 129/2020 vp StV 25.09.2020 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316478
HE 129/2020 vp StV 25.09.2020 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.30
lakimies
Laura
Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
johtava asiantuntija
Eeva
Nykänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
tutkimuspäällikkö
Jussi
Tervola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
erityisasiantuntija
Mikko
Meuronen
sosiaali- ja terveysministeriö
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30.9.2020 klo 9.30; Arkadiasali. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 13.22.42

 Viikkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

StVP 45/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 9.30—10.36
StVP 44/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.30—10.20
StVP 43/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 10.00—11.25
StVP 42/2020 vp
Torstai 3.9.2020 klo 11.00—11.38
StVP 41/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo 10.00—10.15