​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 39/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 38/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 37/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 19/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
StVL 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVL 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 10.00

Valtiopäiväasiakirja
StVE 76/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 10.00

Valtiopäiväasiakirja
StVE 75/2021 vp

Perjantai 21.1.2022 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 4—13/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 76/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 10.00—10.40

Valtiopäiväasiakirja
StVP 75/2021 vp

Perjantai 21.1.2022 klo 11.00—11.56

Valtiopäiväasiakirja
StVP 74/2021 vp

Tiistai 4.1.2022 klo 12.00—12.42

Valtiopäiväasiakirja
StVP 73/2021 vp

Maanantai 3.1.2022 klo 8.00—9.06

Valtiopäiväasiakirja
StVP 72/2021 vp

Maanantai 20.12.2021 klo 10.00—11.36