​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 13/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
StVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasiakirja
StVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 31/2021 vp

Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 36/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 27—36/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 30/2021 vp

Maanantai 28.6.2021 klo 10.00—13.58

Valtiopäiväasiakirja
StVP 29/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 9.00—9.50

Valtiopäiväasiakirja
StVP 28/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 10.00—11.22

Valtiopäiväasiakirja
StVP 27/2021 vp

Maanantai 14.6.2021 klo 10.00—11.30, 12.45—14.43, 15.05—16.54, 17.10—20.43

Valtiopäiväasiakirja
StVP 26/2021 vp

Perjantai 11.6.2021 klo 8.15—14.20