​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 35/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 33/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
StVM 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
StVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
StVE
59
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 25.11.2020 klo 9.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326998
EU; Komission tiedonanto EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335362
E 128/2020 vp StV 24.11.2020 neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020: 
Kuultavana oli: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Kotovirta
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333898
HE 225/2020 vp StV 19.11.2020 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333740
HE 225/2020 vp StV 19.11.2020 lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334170
HE 225/2020 vp StV 19.11.2020 tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333803
HE 225/2020 vp StV 19.11.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.11.2020: 
Kuultavana olivat: 
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Sari
Palojoki
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
tiedonhallintajohtaja
Aleksi
Yrttiaho
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335055
HE 212/2020 vp StV 20.11.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334531
HE 212/2020 vp StV 20.11.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334755
HE 212/2020 vp StV 20.11.2020 yli-insinööri Antti Härkönen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335561
HE 212/2020 vp StV 25.11.2020 kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-335562
HE 212/2020 vp StV 25.11.2020 kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335424
HE 212/2020 vp StV 24.11.2020 lakimies Kirsi Talonen, Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335403
HE 212/2020 vp StV 24.11.2020 erityisasiantuntija Marjo Orava, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 20.11.2020: 
Kuultavana olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
yli-insinööri
Antti
Härkönen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020: 
Kuultavana olivat: 
kehittämispäällikkö
Juha
Mykkänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
kehittämispäällikkö
Riitta
Konttinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
lakimies
Kirsi
Talonen
Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
liite
erityisasiantuntija
Marjo
Orava
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335509
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
25.11.2020
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä
Hallituksen esitys
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-335770
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335275
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335466
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335547
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 Tampereen korkeakoulusäätiö sr Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335380
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335477
HE 224/2020 vp StV 25.11.2020 puheenjohtaja Ville Peltola, Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen (Vastine) 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Mari
Laurén-Häussler
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Niina
Kiviaho
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
liite
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
puheenjohtaja
Ville
Peltola
Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR
liite
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335370
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335116
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335426
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335292
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335232
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335435
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335409
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335333
HE 231/2020 vp StV 24.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.11.2020: 
Kuultavana olivat: 
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335224
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
25.11.2020
Esitellään mietintöluonnos. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-335930
HE_230_2020.pdf
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.11.2020 klo 10.00; Arkadia-sali. 
Viimeksi julkaistu 2020-11-25 09.04.04

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 58/2020 vp

Torstai 19.11.2020 klo 10.00—11.51

Valtiopäiväasiakirja
StVP 57/2020 vp

Keskiviikko 18.11.2020 klo 9.30—10.41

Valtiopäiväasiakirja
StVP 56/2020 vp

Torstai 12.11.2020 klo 10.00—11.40

Valtiopäiväasiakirja
StVP 55/2020 vp

Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.30—10.50

Valtiopäiväasiakirja
StVP 54/2020 vp

Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30—10.55