​​​​​​

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

 ‭(Piilotettu)‬ Asiantuntijalausunnot - kansalaisaloite KAA 2/2017 (Eutanasia)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
StVM 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 12/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
StVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
StVL 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
StVL 7/2022 vp

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
StVL 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
StVE 63/2022 vp

Perjantai 17.6.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 25/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
StVP 63/2022 vp

Perjantai 17.6.2022 klo 9.00—11.02

Valtiopäiväasiakirja
StVP 62/2022 vp

Torstai 16.6.2022 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
StVP 61/2022 vp

Keskiviikko 15.6.2022 klo 9.30—11.16

Valtiopäiväasiakirja
StVP 60/2022 vp

Tiistai 14.6.2022 klo 10.00—10.46

Valtiopäiväasiakirja
StVP 59/2022 vp

Keskiviikko 8.6.2022 klo 9.30—11.20