​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja eurooppalaisen ilmastolain valmistelustahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-Horisontti-Eurooppa-ohjelmasta-ja-eurooppalaisen-ilmastolain-valmistelusta.aspxSuuri valiokunta keskusteli Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja eurooppalaisen ilmastolain valmistelusta2020-09-25T11:45:00Z
Suuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-asiantuntijoita-ehdotuksesta-EUn-omien-varojen-paatokseksi.aspxSuuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksi2020-09-23T11:05:00Z
EU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EUn-strateginen-riippumattomuus-ja-neuvottelut-EUn-ja-UKn-valilla-esilla-suuressa-valiokunnassa.aspxEU:n strateginen riippumattomuus ja neuvottelut EU:n ja UK:n välillä esillä suuressa valiokunnassa2020-09-18T13:00:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 7/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen) EU:n elpymispaketti, Eurooppa-neuvosto 17. - 18.7.2020
SuVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
SuVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
36
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 30.9.2020 klo 12.30, Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Päätösasiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Saapuneet ei toimenpiteitä -ilmoitukset
4
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätösehdotus EU:n ehdotuksesta muuttaa Baselin sopimuksen liitettä IV sopimuksen 15. osapuolikokouksessa ja EU:n kannasta muiden sopimuksen osapuolten ehdotuksiin muuttaa liitettä IV ja muita liitteitä
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
5
Eurooppa-neuvosto 1.-2.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
Merkitään selvitys saaduksi. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-317056
Toissijaisuusasioiden_lista_30.9.2020.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 2.10.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio 
Viimeksi julkaistu 2020-09-25 15.32.12

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 40—53/2020 (luonnos; muutokset mahdollisia)

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 35/2020 vp
Perjantai 25.9.2020 klo 13.30—14.30
SuVP 34/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 13.00—13.49
SuVP 33/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 13.30—15.48
SuVP 32/2020 vp
Perjantai 11.9.2020 klo 13.30—13.59
SuVP 31/2020 vp
Keskiviikko 9.9.2020 klo 12.30—13.50