Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelustahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-sai-paaministerin-selvityksen-eu-johtajien-ensimmaisesta-elpymispakettikeskustelusta.aspxSuuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelusta2020-06-24T09:20:00Z
EU-johtajien videokokous juhannusaattona, suuri valiokunta kuuli pääministeri Mariniahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-johtajien-videokokous-juhannusaattona-suuri-valiokunta-kuuli-paaministeri-marinia.aspxEU-johtajien videokokous juhannusaattona, suuri valiokunta kuuli pääministeri Marinia2020-06-17T11:00:00Z
Suuren valiokunnan jäsenet ja suomalaiset europarlamentaarikot keskustelivat EU:n elpymissuunnitelmastahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eu-elpymissuunnitelma-suuri-valiokunta-ja-mepit-keskustelevat.aspxSuuren valiokunnan jäsenet ja suomalaiset europarlamentaarikot keskustelivat EU:n elpymissuunnitelmasta2020-06-16T13:00:00Z

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 6/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
SuVL 5/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
SuVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
30
2020 vp
Suuri valiokunta
Torstai 16.7.2020 klo 10.00, Pikkuparlamentin auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021–2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Jatkokirjelmä UJ 18/2020 vp - U 25/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä huomiovärillä merkittyjen koheesiopolitiikan tarkennettujen kantojen osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes MFF-rahoituskokonaisuudesta käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin elpymisvälineen perustaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Jatkokirjelmä UJ 20/2020 vp - U 27/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtioneuvoston kanslia katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen.. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen EU/1313/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 409 final teknisen tuen välineen perustamisesta (teknisen tuen väline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2020) 408 final elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (elpymis- ja palautumistukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Jatkokirjelmä UJ 19/2020 vp - U 30/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu kantaosion huomiovärillä merkittyyn kappaleeseen "Jäsenmaakohtainen enimmäissaanto") kokonaisuudessaan. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtiovarainministeriö katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen.. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä (julkisen sektorin lainajärjestely)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) N:o 1017/2015 muuttamisesta (vakavaraisuustukiväline)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamisesta ja komission lisätalousarvioesityksestä nro 6 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 6/2020; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
13
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310047
EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelman muutos
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310473
Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen, asetus
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310505
Ajankohtaista EU-viisumiasioissa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi hallintovaliokuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310569
Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310571
Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
19
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä UJ 22/2020 vp - U 45/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu vain keltaisella huomiovärillä merkittyihin kohtiin muistion osassa ”Suomen kanta”. Nämä kappaleet sisältävät Suomen keskeiset tavoitteet neuvottelujen loppuvaihetta varten. Niiden julkistaminen tässä vaiheessa vaarantaisi Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen. Vaiteliaisuuspyynnön kestoa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Valtiovarainministeriö katsoo, että vaiteliaisuuden tulisi olla voimassa siihen saakka, kunnes neuvottelut elpymiskokonaisuudesta ja rahoituskehyksistä on saatu päätökseen.. 
Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310497
Horisontti Eurooppa. Komission muutettu ehdotus Horisontti Eurooppa -ohjelman asetuksesta ja sen erityisohjelman päätöksestä.
Jatkokirjelmä UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 17/2020 vp - U 70/2018 vp. 
21
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310374
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset - komission ehdottamat muutokset elpymisvälineen toimeenpanemiseksi
Jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 16/2020 vp - U 73/2018 vp. 
22
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310713
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta 28.5.2020 annettu komission muutettu ehdotus
Jatkokirjelmä UJ 21/2020 vp - U 2/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
23
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310735
Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto "Covid-19-disinformaation torjunta- Faktat oikein"
Jatkokirjelmä EJ 12/2020 vp - E 39/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Saapuneet lausunnot ja kannanotot
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308363
U-jatkokirje komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 10/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308178
Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 11/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308962
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 9/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
27
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
28
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 69/2020 vp 
29
Eurooppa-neuvosto 17.-18.7.2020
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
Avustajinaan: 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Selvitysasiat - Kirjallinen menettely 3.7.2020
30
Epävirallinen oikeusministereiden kokous 6.7.2020 (videokonferenssi)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
31
Epävirallinen sisäministerikokous 7.7.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
32
Euroryhmän videokokous 9.7.2020, Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous (Ecofin) 10.7.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkitään selvitys saaduksi. 
33
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.7.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
34
virtuaalinen ympäristöministeritason kick off -kokous 13.-14.7.
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
35
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 15.7.2020
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
36
Epävirallinen työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 16.–17.7.2020
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
37
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 29.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-310565
Maatalous- ja kalastusministereiden epävirallinen videokokous 29.6.2020
Valmistelu 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
38
Epävirallinen energiaministerien videokokous 15.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-310259
Energiaministereiden epävirallinen videokokous 15.6.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
39
Ympäristöministereiden epävirallinen videokokous 23.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-310548
EU:n ympäristöministereiden epävirallinen videokokous 23.6.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
40
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 16.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-310603
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 16.6.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
41
Opetusministerien epävirallinen videokonferenssi 23.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-310648
Opetusministerien videokonferenssi 23.6.2020
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Rauenneet asiat
42
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
43
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
44
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
45
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
46
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston E-selvitys
47
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
48
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
49
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
50
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
51
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (renkaiden merkitsemisestä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
52
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
53
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
54
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
55
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
56
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanotto: Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että komission ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja tarpeellisia. Katsastusten osalta valiokunta pitää opt-out- mahdollisuutta erittäin tärkeänä. 
57
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
58
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
59
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
60
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
61
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-310593
Toissijaisuusasioiden_lista_16.7.2020.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
62
Muut asiat
SuV:n syysistuntokauden 2020 kokoussuunnitelmaluonnos 
63
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 9.9.2020 klo 13.00 
Viimeksi julkaistu 2020-07-03 15.58.12

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 27-29/2020

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 27—37/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 29/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 11.00—11.40
SuVP 28/2020 vp
Keskiviikko 17.6.2020 klo 12.30—13.37
SuVP 27/2020 vp
Perjantai 12.6.2020 klo 13.30—14.26
SuVP 26/2020 vp
Keskiviikko 10.6.2020 klo 13.00—13.57
SuVP 25/2020 vp
Tiistai 9.6.2020 klo 12.30—13.47

 Puheenjohtaja

 

 

Satu Hassihttps://www.riksdagen.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/363.aspxSatu HassiVihreä eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Jani Mäkelähttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Merja Kyllönenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/963.aspxMerja KyllönenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Ritva Elomaahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspxRitva ElomaaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Maria Guzeninahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspxMaria GuzeninaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jussi Halla-ahohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1109.aspxJussi Halla-ahoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hannakaisa Heikkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspxHannakaisa HeikkinenKeskustan eduskuntaryhmä
Eveliina Heinäluomahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1390.aspxEveliina HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli Immonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspxOlli ImmonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ville Kaunistohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1425.aspxVille KaunistoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kiljunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/464.aspxKimmo KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Johannes Koskinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/358.aspxJohannes KoskinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Suna Kymäläinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspxSuna KymäläinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jouni Ovaskahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1422.aspxJouni OvaskaKeskustan eduskuntaryhmä
Lulu Rannehttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1417.aspxLulu RannePerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Arto Satonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Anne-Mari Virolainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspxAnne-Mari VirolainenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Sanna Antikainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1434.aspxSanna AntikainenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Inka Hopsuhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1402.aspxInka HopsuVihreä eduskuntaryhmä
Mai Kivelähttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1384.aspxMai KiveläVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Pasi Kivisaarihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1442.aspxPasi KivisaariKeskustan eduskuntaryhmä
Matias Marttinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1265.aspxMatias MarttinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Matias Mäkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1469.aspxMatias MäkynenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Anders Norrbackhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1440.aspxAnders NorrbackRuotsalainen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Jenna Simulahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1450.aspxJenna SimulaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Hussein al-Taeehttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1397.aspxHussein al-TaeeSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Peter Östmanhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspxPeter ÖstmanKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2074, 050 574 0603

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2043, 050 574 1625

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, p. 09 432 2063, 050 574 1157

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät),
p. 09 432 2605, 050 574 1837

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi