​​

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

COSAC-puheenjohtajat kokoustivathttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-puheenjohtajat-kokoustivat.aspxCOSAC-puheenjohtajat kokoustivat2022-01-14T16:30:00Z
Suuri valiokunta sai ministereiden selvityksiä EU-kokouksistahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-sai-ministereiden-selvityksia-EU-kokouksista.aspxSuuri valiokunta sai ministereiden selvityksiä EU-kokouksista2022-01-14T13:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli pankkien vakavaraisuusasetusta ja kriisinratkaisusääntelyähttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kasitteli-pankkien-vakavaraisuusasetusta-ja-kriisinratkaisusaantelya.aspxSuuri valiokunta käsitteli pankkien vakavaraisuusasetusta ja kriisinratkaisusääntelyä2021-12-17T07:45:00Z

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
SuVM 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien täytäntöönpano)

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtiopäiväasiakirja
SuVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
SuVE 1/2022 vp

Perjantai 4.2.2022 klo 13.30

Valtiopäiväasiakirja
SuVE 48/2021 vp

Perjantai 14.1.2022 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Suuri valiokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 4—30/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 48/2021 vp

Perjantai 14.1.2022 klo 12.00—13.13

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 47/2021 vp

Perjantai 17.12.2021 klo 9.00—9.10

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 46/2021 vp

Keskiviikko 15.12.2021 klo 10.51—10.58

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 45/2021 vp

Perjantai 10.12.2021 klo 13.30—14.45

Valtiopäiväasiakirja
SuVP 44/2021 vp

Perjantai 3.12.2021 klo 13.30—15.42