Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
TaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
TaVM 2/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

 Uusimmat lausunnot

TaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
TaVL 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
TaVL 8/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
8
2020 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 25.2.2020 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285624
HE 102/2019 vp TaV 25.02.2020 Keva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285850
HE 102/2019 vp TaV 25.02.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-286394
HE 102/2019 vp TaV 25.02.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
lakiasiainjohtaja
Karoliina
Kiuru
Keva
liite
valvontapäällikkö
Matti
Juntunen
Finanssivalvonta
STTK ry
johtava työmarkkinalakimies
Jouko
Hämäläinen
KT Kuntatyönantajat
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Suomen Tilintarkastajat ry
OTT, dosentti, työelämäprofessori
Timo
Viherkenttä
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Eläketurvakeskus
Finanssiala ry
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.2.2020 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-21 13:34:44

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 9/2020

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 9—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 5/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00—12.45
TaVP 4/2020 vp
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.55
TaVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00—11.25
TaVP 2/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15—13.30
TaVP 1/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 11.00—12.50

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi