​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 33/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 32/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 31/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 77/2022 vp

Torstai 30.6.2022 klo 12.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 76/2022 vp

Tiistai 28.6.2022 klo 9.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 26/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 26—27/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 76/2022 vp

Tiistai 28.6.2022 klo 9.00—9.53

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 75/2022 vp

Keskiviikko 22.6.2022 klo 11.00—11.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 74/2022 vp

Tiistai 21.6.2022 klo 12.15—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 73/2022 vp

Maanantai 20.6.2022 klo 13.00—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 72/2022 vp

Perjantai 17.6.2022 klo 11.00—12.40