​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 23/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 21/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 44/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 25/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 23—26/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 43/2021 vp

Keskiviikko 23.6.2021 klo 11.00—13.05

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 42/2021 vp

Keskiviikko 16.6.2021 klo 11.00—13.45

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 41/2021 vp

Tiistai 15.6.2021 klo 12.15—13.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 40/2021 vp

Keskiviikko 9.6.2021 klo 11.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 39/2021 vp

Torstai 3.6.2021 klo 12.00—13.10