​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 25/2021 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 24/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 23/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 35/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajaluotoista

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 31/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 59/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 42/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 42—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 56/2021 vp

Keskiviikko 13.10.2021 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 55/2021 vp

Tiistai 12.10.2021 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 54/2021 vp

Maanantai 11.10.2021 klo 11.00—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 53/2021 vp

Torstai 7.10.2021 klo 12.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 52/2021 vp

Keskiviikko 6.10.2021 klo 11.00—11.55