Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 7/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
23
2020 vp
Talousvaliokunta
Maanantai 6.4.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkitään, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on talousvaliokunnan varajäseniksi valittu ed. Jukka Gustafsson, Raimo Piirainen, Sheikki Laakso, Ville vähämäki, Ruut Sjöblom, Ari Torniainen, Joonas Könttä, Satu Hassi ja Anders Adlercreutz. 
4
Euroryhmän lähiaikojen linjaukset
Valiokunnassa ovat kuultavina: lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö, johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.4.2020 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-04-03 20:28:43

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 15—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 21/2020 vp

Torstai 2.4.2020 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 20/2020 vp

Keskiviikko 1.4.2020 klo 13.18—13.21

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 19/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 16.00—20.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 18/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 11.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 17/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—13.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi