​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 10/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 19/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 15—26/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 18/2021 vp

Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.00—11.20

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 17/2021 vp

Perjantai 9.4.2021 klo 11.00—12.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 16/2021 vp

Tiistai 6.4.2021 klo 12.15—13.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 15/2021 vp

Keskiviikko 31.3.2021 klo 11.00—12.25

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 14/2021 vp

Torstai 25.3.2021 klo 12.00—14.30