​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 37/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 39/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 38/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 55/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien täytäntöönpano)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 54/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 53/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 1/2022 vp

Keskiviikko 2.2.2022 klo 11.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 89/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 89/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 12.15—13.50

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 88/2021 vp

Perjantai 14.1.2022 klo 11.00—12.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 87/2021 vp

Torstai 16.12.2021 klo 9.15—9.45

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 86/2021 vp

Torstai 16.12.2021 klo 8.00—8.50

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 85/2021 vp

Perjantai 10.12.2021 klo 11.00—12.56