tiedusteluvalvontavaliokuntaL2023.jpg

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TiVM 1/2022 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2021

Valtiopäiväasiakirja
TiVM 1/2021 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasiakirja
TiVM 1/2020 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TiVE 33/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 8.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 8/2023

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikolle 8/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 33/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 8.15—9.25

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 32/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 13.30—14.32

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 31/2022 vp

Perjantai 10.2.2023 klo 13.30—14.11

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 30/2022 vp

Torstai 26.1.2023 klo 8.15—8.40

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 29/2022 vp

Perjantai 20.1.2023 klo 13.30—14.11