​​​​​​​​​​​​​

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TiVM 1/2020 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
TiVL 1/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TiVE 23/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 13.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 42/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Tiedusteluvalvontavaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 42—47/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 22/2021 vp

Tiistai 12.10.2021 klo 8.15—9.26

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 21/2021 vp

Perjantai 8.10.2021 klo 13.30—14.33

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 20/2021 vp

Perjantai 24.9.2021 klo 13.30—14.03

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 19/2021 vp

Perjantai 17.9.2021 klo 13.30—14.31

Valtiopäiväasiakirja
TiVP 18/2021 vp

Perjantai 10.9.2021 klo 13.30—13.50