​​​​​​​​

Tiedusteluvalvontavaliokunta

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset ja käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle, jos valiokunta katsoo asian merkityksen sitä vaativan.

Tiedusteluvalvontavaliokunta osallistuu tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittämiseen lausumalla mielipiteensä asiasta valtioneuvostolle.

​Tiedusteluvalvontavaliokunnan asettaminen

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Tiedusteluvalvontavaliokunnassa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, onko henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 5 §:ssä tarkoitetussa suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä tietoja asianomaisesta kansanedustajasta.

Tietosuojavaltuutettu saattaa pyynnön tehneen kansanedustajan, hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin tietoon havaintonsa tietojärjestelmän sisältämien kansanedustajaa koskevien tietojen olemassaolosta.

 Uusimmat lausunnot

TiVL 1/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
TiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018

 Kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TiVE
6
2020 vp
Tiedusteluvalvontavaliokunta
Perjantai 2.10.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Päätetään asiantuntijalausunnon julkisuudesta. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 6.10.2020 kello 8.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-25 17.31.59

 Viikkosuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020

 Kokoussuunnitelma

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 40—48/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TiVP 5/2020 vp
Perjantai 25.9.2020 klo 14.00—15.45
TiVP 4/2020 vp
Perjantai 18.9.2020 klo 14.00—15.24
TiVP 3/2020 vp
Tiistai 8.9.2020 klo 8.15—8.50
TiVP 2/2020 vp
Perjantai 13.3.2020 klo 14.00—15.01
TiVP 1/2020 vp
Perjantai 14.2.2020 klo 14.00—15.20