Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 1/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 4/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
17
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 2.4.2020 klo 12.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä
Hallituksen esitys
EDK-2020-000572
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Uudenmaan TE-toimisto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
professori
Olli
Mäenpää
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
EDK-2020-000582
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.40
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
Uudenmaan TE-toimisto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
professori
Olli
Mäenpää
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 3.4.2020 klo 8.00 
Viimeksi julkaistu 2020-04-01 17:13:55

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—24/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 15/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 7.00—7.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 16/2020 vp

Perjantai 27.3.2020 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 14/2020 vp

Torstai 26.3.2020 klo 12.30—14.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 13/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 10.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 12/2020 vp

Keskiviikko 18.3.2020 klo 11.30—12.45

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Marjaana Kinnunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 050 357 7195, 09 432 2295

Miika Suves, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2030, 050 327 0237

Katri Rauhala, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2124

Sari Urjansson, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7234

 Yhteystiedot

​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2096
tyv(at)eduskunta.fi