​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 37/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 36/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 40—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 36/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 35/2021 vp

Torstai 14.10.2021 klo 12.15—13.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 34/2021 vp

Keskiviikko 13.10.2021 klo 11.30—12.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 33/2021 vp

Tiistai 12.10.2021 klo 12.15—12.58

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 32/2021 vp

Torstai 7.10.2021 klo 12.15—13.30