​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen — nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle — Suomen kestävän kasvun ohjelma

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-364160

Perjantai 16.4.2021 klo 11.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 5/2021 vp

Torstai 15.4.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 14—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 4/2021 vp

Torstai 18.3.2021 klo 12.15—12.32

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 3/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 12.15—12.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 2/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 1/2021 vp

Torstai 4.2.2021 klo 12.15—12.58

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 32/2020 vp

Torstai 3.12.2020 klo 12.15—12.40