​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
33
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Keskiviikko 27.1.2021 klo 11.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
budjettineuvos
Taina
Eckstein
valtiovarainministeriö
hankejohtaja
Mikko
Vähä-Sipilä
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Ville
Hänninen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Ritva
Partinen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Hautaniemi
sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämispäällikkö
Mikko
Rantahalme
KEHA-keskus
kehittämispäällikkö
Henna
Koivula
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
johtaja
Tiina
Korhonen
Uudenmaan TE-toimisto
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 28.1.2021 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-20 15.13.16

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 4—12/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 32/2020 vp

Torstai 3.12.2020 klo 12.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 31/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.30—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 30/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.15—12.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 29/2020 vp

Torstai 5.11.2020 klo 12.15—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 28/2020 vp

Torstai 22.10.2020 klo 12.15—13.10