​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 13/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilöstön aseman turvaamista yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 102/2022 vp

Keskiviikko 30.11.2022 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 47—49/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 101/2022 vp

Tiistai 29.11.2022 klo 12.15—12.53

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 100/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 11.00—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 99/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 12.15—13.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 98/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 11.30—12.28

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 97/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 12.15—13.35