​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 10/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 11/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
29
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 3.11.2020 klo 12.15
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 
Viimeksi julkaistu 2020-10-28 14.37.07

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 28/2020 vp

Torstai 22.10.2020 klo 12.15—13.10

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 27/2020 vp

Torstai 24.9.2020 klo 12.15—12.35

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 26/2020 vp

Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.30—11.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 25/2020 vp

Tiistai 16.6.2020 klo 12.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 24/2020 vp

Keskiviikko 20.5.2020 klo 11.30—12.10