​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 8/2022 vp

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 63/2022 vp

Torstai 8.9.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 36—37/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 62/2022 vp

Keskiviikko 22.6.2022 klo 11.30—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 61/2022 vp

Perjantai 17.6.2022 klo 11.00—11.35

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 60/2022 vp

Torstai 16.6.2022 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 59/2022 vp

Keskiviikko 15.6.2022 klo 11.30—12.41

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 58/2022 vp

Tiistai 14.6.2022 klo 12.15—13.41