​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
UaVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

UaVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
UaVL 3/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta YK:n UNIFIL-operaatioon Libanonissa
UaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
UaVE
39
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 24.9.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Epävirallinen kauppaministerikokous 20.-21.9.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-316400
EU:n kauppaministerien epävirallinen kokous Berliinissä 20.-21.9.2020
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä 17.9. 
Raportointi 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
4
Epävirallinen kehitysministerikokous 29.9.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Katja
Ahlfors
ulkoministeriö
5
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.30
valtiosihteeri
Matti
Anttonen
ulkoministeriö
virkamiessihteeri
Niina
Nyrhinen
ulkoministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316434
HE 98/2020 vp UaV 24.09.2020 toimitusjohtaja Elina Ussa, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 13.00
toimitusjohtaja
Elina
Ussa
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
liite
yhteiskuntasuhdejohtaja
Karol
Mattila
Nokia Oyj
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
7
Muut asiat
-etätapaaminen tasavallan presidentin kanssa torstaina 1.10. klo 10.00 
- etätapaaminen Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan kanssa keskiviikkona 14.10. klo 11.00 
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.9. klo 12.00 
Viimeksi julkaistu 2020-09-23 17.49.30

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—51/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 39/2020 vp
Torstai 24.9.2020 klo 12.00—13.40
UaVP 38/2020 vp
Keskiviikko 23.9.2020 klo 11.00—12.30
UaVP 37/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.00—12.30
UaVP 36/2020 vp
Keskiviikko 9.9.2020 klo 11.00—12.35
UaVP 35/2020 vp
Tiistai 8.9.2020 klo 12.00—13.15