SelontekoL.png​​

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely

Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtui perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Eduskunta käsitteli kevään aikana kaksi ajankohtaisselontekoa, jotka liittyvät turvallisuusympäristön muutokseen ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Niistä ensimmäisen (Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022) lähetekeskustelu käytiin 20. huhtikuuta. Toinen selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022) oli lähetekeskustelussa 16. toukokuuta.

Kumpikin lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten. Ensimmäisestä selonteosta lausunto pyydettiin valtiovarainvaliokunnalta, hallintovaliokunnalta, lakivaliokunnalta, liikenne- ja viestintävaliokunnalta, maa- ja metsätalousvaliokunnalta, puolustusvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, talousvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnalta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta. 

Puhemiesneuvosto asetti selonteon eduskuntakäsittelyn ajaksi koordinaatioryhmän varmistamaan eri toimijoiden välisen tiedonkulun.

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 5/2022 molemmista selonteoista valmistui 17.5. Samana päivänä täysistunto päätti äänin 188–8​ ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisesti, että eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Valiokuntien kuulemien asiantuntijoiden lausunnot löytyvät Asian käsittelytiedot -sivun alareunasta, kun valiokunnan lausunto tai mietintö on valmistunut.​

​Sivua päivitetty viimeksi 17.5.2022.

 Eduskuntakäsittelyn aineistoa

 Selonteon käsittelyn vaiheet

​​selontekograafi_uusiFI.jpg