​​​​​​​​​

​Hallinto- ja turvallisuusjaosto

Hallinto- ja turvallisuusjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat eduskunnan, tasavallan presidentin, valtioneuvoston, ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön sekä puolustusministeriön hallinnonalojen osalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
HtJE
3
2020 vp
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Keskiviikko 16.9.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Avoimen ja turvallisen Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014-2020) ja ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto), ehdotuksesta asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (ulkorajarahasto), ehdotuksesta asetukseksi poliisiyhteistyön, rikosten ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyörahasto) sekä ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ...
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311326
Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (jäljempänä horisontaaliasetus) muuttamisesta vapauttamismenettelyn osalta - Komission asiakirja COM (2020) 309 final
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314365
U 7/2012 vp HtJ 16.09.2020 neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Jaostossa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Pauliina
Eskola
sisäministeriö
liite
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-314295
HE 119/2020 vp HtJ 16.09.2020 talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Jaostossa ovat kuultavina: 
Momentti 26.30.20 
talous- ja suunnittelujohtaja
Kati
Korpi
sisäministeriö
liite
Momentti 26.20.70 
suunnittelupäällikkö
Jukka
Ikäläinen
Rajavartiolaitos
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
5
Muut asiat
Keskustellaan syyskauden kokousaikataulusta. 
6
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on 
Viimeksi julkaistu 2020-09-15 11.40.12