​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 11/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 9/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista: ehdotus neuvoston päätökseksi Europan unionin omien varojen järjestelmästä annetun päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamiseksi (omien varojen päätös); ehdotus neuvoston asetuksen vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamiseksi (rahoituskehysasetus)

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 8/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 7/2022 vp

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 30/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 12.00

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 29/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—26/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 29/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 11.30—12.47

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 28/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 10.45—11.56

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 27/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 11.30—12.49

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 26/2022 vp

Tiistai 10.5.2022 klo 12.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 25/2022 vp

Perjantai 6.5.2022 klo 11.30—12.55