​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 46/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 44/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 45/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 21/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 19/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin johtokunnan esityksestä hallintoneuvoston päätökseksi Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen takia (Euroopan vakausmekanismi)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 82/2022 vp

Perjantai 3.3.2023 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 11/2023

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 10—15/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 82/2022 vp

Perjantai 3.3.2023 klo 11.30—11.45

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 81/2022 vp

Keskiviikko 1.3.2023 klo 12.00—13.10

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 80/2022 vp

Tiistai 28.2.2023 klo 12.00—12.23

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 79/2022 vp

Perjantai 24.2.2023 klo 11.30—12.16

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 78/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 12.00—12.20