​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 13/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/10160, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen - KOM(2022) 231 muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 12/2022 vp

Hallituksen vuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 11/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 47/2022 vp

Perjantai 30.9.2022 klo 11.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 39/2022

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 39—51/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 46/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 12.00—12.57

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 45/2022 vp

Torstai 22.9.2022 klo 8.15—8.30

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 44/2022 vp

Tiistai 20.9.2022 klo 10.30—11.58

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 43/2022 vp

Perjantai 16.9.2022 klo 11.30—12.15

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 41/2022 vp

Tiistai 13.9.2022 klo 9.00—10.35