Valtiovarainvaliokunta

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 13/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi
VaVM 9/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
VaVM 10/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 2/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
VaVL 1/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
VaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
35
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 1.9.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-309821
Komission ehdottaman elpymisvälineen ulkosuhderahoitusta koskevat muutosehdotukset
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294116
EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmän uudistaminen rahoituskaudella 2021–2027
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 15/2020 vp - U 88/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308931
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukaisesta julkisen sektorin lainajärjestelystä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308934
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (InvestEU-ohjelma)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukivälineestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308936
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakavaraisuustukiväli-neestä ja asetuksen (EU) n:o 1017/2015 muuttamisesta (Solvency Support Instrument)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308938
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta (COM(2020) 409 final)
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308948
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta elpymis- ja palautumistuki-välineestä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion kappaleesta "Jäsenmaakohtainen saanto" siihen asti, kunnes rahoituskehysneuvottelut on viety päätökseen EU:n neuvostossa. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Toimenpidealoite arvonlisäveron tilapäisestä alentamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
10
Toimenpidealoite etäyhteydellä tapahtuvan tietokonehuollon lisäämisestä kotitalousvähennyksen piiriin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
11
Toimenpidealoite Verohallinnon kotitalousvähennyslomakkeen lähettämisestä esitäytetyn veroilmoituksen mukana yli 65-vuotiaille
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.9.2020 klo 12.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-06-26 11.08.38

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 36/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 34/2020 vp
Keskiviikko 24.6.2020 klo 10.00—10.30
VaVP 33/2020 vp
Tiistai 23.6.2020 klo 12.00—13.01
VaVP 32/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 12.00—12.42
VaVP 31/2020 vp
Torstai 11.6.2020 klo 12.30—13.15
VaVP 30/2020 vp
Tiistai 9.6.2020 klo 11.45—13.49

 Puheenjohtaja

 

 

Johannes Koskinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/358.aspxJohannes KoskinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Esko Kivirantahttps://www.riksdagen.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspxEsko KivirantaKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Tarja Filatovhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspxTarja FilatovSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sanni Grahn-Laasonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Timo Heinonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspxTimo HeinonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Vilhelm Junnilahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1409.aspxVilhelm JunnilaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Heli Järvinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspxHeli JärvinenVihreä eduskuntaryhmä
Anneli Kiljunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspxAnneli KiljunenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jari Koskelahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1413.aspxJari KoskelaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Elina Lepomäkihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1279.aspxElina LepomäkiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Markus Lohihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspxMarkus LohiKeskustan eduskuntaryhmä
Pia Lohikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1399.aspxPia LohikoskiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Raimo Piirainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1051.aspxRaimo PiirainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Jussi Saramohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1400.aspxJussi SaramoVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Sari Sarkomaahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspxSari SarkomaaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sami Saviohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1314.aspxSami SavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Iiris Suomelahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1423.aspxIiris SuomelaVihreä eduskuntaryhmä
Pia Viitanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspxPia ViitanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Ville Vähämäkihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1136.aspxVille VähämäkiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Markku Eestilähttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspxMarkku EestiläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Eeva-Johanna Elorantahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Eveliina Heinäluomahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1390.aspxEveliina HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mari Holopainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1386.aspxMari HolopainenVihreä eduskuntaryhmä
Petri Honkonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspxPetri HonkonenKeskustan eduskuntaryhmä
Inka Hopsuhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1402.aspxInka HopsuVihreä eduskuntaryhmä
Kalle Jokinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspxKalle JokinenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Toimi Kankaanniemihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspxToimi KankaanniemiPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Merja Kyllönenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/963.aspxMerja KyllönenVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Riitta Mäkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1380.aspxRiitta MäkinenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Lulu Rannehttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1417.aspxLulu RannePerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Veronica Rehn-Kivihttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspxVeronica Rehn-KiviRuotsalainen eduskuntaryhmä
Janne Sankelohttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1105.aspxJanne SankeloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jussi Wihonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1436.aspxJussi WihonenPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
VeJ
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi