​​​​​​​​​

​Työ- ja elinkeinojaosto

Työ- ja elinkeinojaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
TeJE
4
2020 vp
Työ- ja elinkeinojaosto
Keskiviikko 25.11.2020 klo 8.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335569
HE 227/2020 vp TeJ 25.11.2020 talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
PL 32 Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Jaoston mietintöluonnos EDK-2020-AK-335624
Mietintöluonnos TAE PL 32 2021.pdf
Esitellään jaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 27.11.2020 klo 8.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-11-24 14.43.37