​​​​​​​​​​​

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
22
2020 vp
Verojaosto
Tiistai 24.11.2020 klo 10.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335498
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 finanssineuvos Sakari Lehtiö, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335386
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 hallitussihteeri Saara Rahko, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335233
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335039
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335352
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335436
HE 214/2020 vp VeJ 24.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-335433
HE 21420_VeJ_241120_THL_Nohynek_SALASSA PIDETTÄVÄ.pdf
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
finanssineuvos
Sakari
Lehtiö
valtiovarainministeriö
liite
hallitussihteeri
Saara
Rahko
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Hanna
Nohynek
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Finanssiala ry
liite
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
liite
Todetaan perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että jaoston jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):n asiantuntijalausunnosta. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335345
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335367
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-335336
HE 169/2020 vp VeJ 24.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335467
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on torstaina 26.11.2020 klo 10.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-11-24 10.37.19