Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 9/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-370054

Tiistai 18.5.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 11/2021 vp

Torstai 6.5.2021 klo 10.00—10.56

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 10/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 10.15—11.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 9/2021 vp

Torstai 22.4.2021 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 8/2021 vp

Torstai 8.4.2021 klo 10.00—11.06

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 7/2021 vp

Torstai 11.3.2021 klo 10.00—11.00