Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 5/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 4/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 33/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 34/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 35/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 72/2022 vp

Perjantai 30.9.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 39/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 39—50/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 71/2022 vp

Torstai 29.9.2022 klo 10.00—11.28

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 70/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 10.00—12.03

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 69/2022 vp

Perjantai 23.9.2022 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 68/2022 vp

Tiistai 20.9.2022 klo 10.00—11.41

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 67/2022 vp

Perjantai 16.9.2022 klo 9.30—10.08