Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 11/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 24/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 21/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 53/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 51/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 9.30—10.36

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 50/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 10.00—10.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 49/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 48/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 9.00—10.19

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 47/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 9.30—10.43