Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 51/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 52/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 53/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 133/2022 vp

Tiistai 28.2.2023 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 12/2023

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 10—15/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 133/2022 vp

Tiistai 28.2.2023 klo 10.00—10.40

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 132/2022 vp

Torstai 23.2.2023 klo 10.00—11.16

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 131/2022 vp

Keskiviikko 22.2.2023 klo 9.30—10.55

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 130/2022 vp

Tiistai 21.2.2023 klo 10.00—11.37

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 129/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 9.30—10.30