Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 7/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 21/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 22/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 20/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 34/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 33/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 32/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 10.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 31/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 9.30—10.55

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 30/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 10.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 29/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 9.30—11.15