​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

Valtiopäiväasiakirja
EK 44/2020 vp

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

Valtiopäiväasiakirja
EK 43/2020 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 42/2020 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 41/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 40/2020 vp

Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 39/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 38/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 37/2020 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 36/2020 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 35/2020 vp

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

Valtiopäiväasiakirja
EK 34/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 33/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 32/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 31/2020 vp

Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

Valtiopäiväasiakirja
EK 30/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 29/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

Valtiopäiväasiakirja
EK 28/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtiopäiväasiakirja
EK 27/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasiakirja
EK 26/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.—31.12.2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 25/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 24/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta 

Valtiopäiväasiakirja
EK 23/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 22/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 21/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtiopäiväasiakirja
EK 20/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasiakirja
EK 19/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasiakirja
EK 17/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 16/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 15/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 14/2020 vp

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 13/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 12/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
EK 11/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasiakirja
EK 10/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 9/2020 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 8/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasiakirja
EK 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasiakirja
EK 6/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtiopäiväasiakirja
EK 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasiakirja
EK 2/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
EK 1/2020 vp

Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Valtiopäiväasiakirja
EK 30/2019 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta

Valtiopäiväasiakirja
EK 29/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 28/2019 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
EK 27/2019 vp

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Valtiopäiväasiakirja
EK 26/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Valtiopäiväasiakirja
EK 25/2019 vp

Hallituksen vuosikertomus 2018

Valtiopäiväasiakirja
EK 24/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Valtiopäiväasiakirja
EK 23/2019 vp

Pääministerin valinta

Valtiopäiväasiakirja
EK 22/2019 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta