Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunnan kirjelmät

​Eduskunnan kirjelmät

Eduskunnan kirjelmä on asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa (vertaa "Eduskunnan vastaus").

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja.

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

EK 1/2020 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
EK 30/2019 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta
EK 29/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
EK 28/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EK 27/2019 vp
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
EK 26/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
EK 25/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
EK 24/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
EK 23/2019 vp
Pääministerin valinta
EK 22/2019 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
EK 21/2019 vp
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
EK 20/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
EK 19/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
EK 18/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi
EK 17/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
EK 16/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
EK 15/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
EK 14/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
EK 13/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
EK 12/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
EK 11/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 10/2019 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
EK 9/2019 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
EK 8/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
EK 7/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
EK 6/2019 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
EK 5/2019 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
EK 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 2/2019 vp
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
EK 1/2019 vp
Pääministerin valinta
EK 56/2018 vp
Eduskunnan työn lopettaminen, rauenneet asiat ja eduskunnan kokoontuminen
EK 55/2018 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
EK 54/2018 vp
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
EK 53/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä
EK 52/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
EK 51/2018 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017
EK 50/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
EK 49/2018 vp
Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
EK 48/2018 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
EK 47/2018 vp
Hallituksen vuosikertomus 2017
EK 46/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
EK 45/2018 vp
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
EK 44/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
EK 43/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
EK 42/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
EK 41/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
EK 40/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015—2018
EK 39/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
EK 38/2018 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
EK 37/2018 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017

 Kaikki eduskunnan kirjelmät

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.