​Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite on vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Huom. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnan käsittelyyn otetut kansalaisaloitteet on merkitty tunnuksella M, ei KAA.

 Uusimmat kansalaisaloitteet

Valtiopäiväasia
KAA 12/2021 vp

Stop ruuhkamaksuille!

Valtiopäiväasia
KAA 11/2021 vp

Polttoaineveron alentaminen

Valtiopäiväasia
KAA 10/2021 vp

Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”

Valtiopäiväasia
KAA 9/2021 vp

Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

Valtiopäiväasia
KAA 8/2021 vp

Tieto on meidän - kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 7/2021 vp

Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi

Valtiopäiväasia
KAA 6/2021 vp

Oikeus olla - kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta

Valtiopäiväasia
KAA 5/2021 vp

Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

Valtiopäiväasia
KAA 4/2021 vp

Kissakriisi hallintaan - kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta

Valtiopäiväasia
KAA 3/2021 vp

Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

Valtiopäiväasia
KAA 2/2021 vp

Lakialoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 1/2021 vp

Vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 9/2020 vp

Kansalaisaloite laiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
KAA 8/2020 vp

OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

Valtiopäiväasia
KAA 7/2020 vp

Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava

Valtiopäiväasia
KAA 6/2020 vp

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

Valtiopäiväasia
KAA 5/2020 vp

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 4/2020 vp

Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

Valtiopäiväasia
KAA 3/2020 vp

Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

Valtiopäiväasia
KAA 2/2020 vp

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 1/2020 vp

Lentovero

Valtiopäiväasia
KAA 12/2019 vp

Kesäaika pysyväksi ajaksi

Valtiopäiväasia
KAA 11/2019 vp

Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 10/2019 vp

Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 9/2019 vp

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

Valtiopäiväasia
KAA 8/2019 vp

Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

Valtiopäiväasia
KAA 7/2019 vp

Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
KAA 6/2019 vp

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

Valtiopäiväasia
KAA 5/2019 vp

Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

Valtiopäiväasia
KAA 4/2019 vp

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

Valtiopäiväasia
KAA 3/2019 vp

Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Valtiopäiväasia
KAA 2/2019 vp

Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018

Valtiopäiväasia
KAA 1/2019 vp

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

Valtiopäiväasia
KAA 6/2018 vp

Perintö- ja lahjaverosta luopuminen

Valtiopäiväasia
KAA 5/2018 vp

Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

Valtiopäiväasia
KAA 4/2018 vp

Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.

Valtiopäiväasia
KAA 3/2018 vp

Kumotaan HE 124/2017 vp

Valtiopäiväasia
KAA 2/2018 vp

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Valtiopäiväasia
KAA 1/2018 vp

Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava

Valtiopäiväasia
KAA 4/2017 vp

Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen