​Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite on vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Huom. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnan käsittelyyn otetut kansalaisaloitteet on merkitty tunnuksella M, ei KAA.

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 3/2020 vp
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
KAA 2/2020 vp
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi
KAA 1/2020 vp
Lentovero
KAA 12/2019 vp
Kesäaika pysyväksi ajaksi
KAA 11/2019 vp
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi
KAA 10/2019 vp
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi
KAA 9/2019 vp
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
KAA 8/2019 vp
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
KAA 7/2019 vp
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
KAA 6/2019 vp
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
KAA 5/2019 vp
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
KAA 4/2019 vp
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
KAA 3/2019 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
KAA 2/2019 vp
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
KAA 1/2019 vp
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
KAA 6/2018 vp
Perintö- ja lahjaverosta luopuminen
KAA 5/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
KAA 1/2016 vp
Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa
KAA 5/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 3/2015 vp
Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta
KAA 2/2015 vp
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
KAA 1/2015 vp
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta