​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 265/2022 vp

Kirjallinen kysymys biodieselin pientuotannon valmisteverosta

Valtiopäiväasia
KK 264/2022 vp

Kirjallinen kysymys saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta

Valtiopäiväasia
KK 263/2022 vp

Kirjallinen kysymys maalämpöpumppuhankkeiden luvista

Valtiopäiväasia
KK 262/2022 vp

Kirjallinen kysymys ammattioppilaitoksissa opiskelevien ylivelkaantumisesta

Valtiopäiväasia
KK 261/2022 vp

Kirjallinen kysymys koronakoirien hyödyntämisestä koronatapauksien seulonnassa

Valtiopäiväasia
KK 260/2022 vp

Kirjallinen kysymys lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden myöhäishaittojen hoidosta ja seurannasta

Valtiopäiväasia
KK 259/2022 vp

Kirjallinen kysymys toimenpiteistä valkoposkihanhien aiheuttamien satotuhojen estämiseksi

Valtiopäiväasia
KK 258/2022 vp

Kirjallinen kysymys kansallisen oppimisympäristöjen digitalisointia koskevan strategian toteuttamisen aikataulusta

Valtiopäiväasia
KK 257/2022 vp

Kirjallinen kysymys ikääntyneiden neljänsistä koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 256/2022 vp

Kirjallinen kysymys Nepsy-nuorten tukitoimista toisen asteen koulutuksessa

Valtiopäiväasia
KK 255/2022 vp

Kirjallinen kysymys päihdeongelmiin puuttumisesta ja hoidon järjestämisestä

Valtiopäiväasia
KK 254/2022 vp

Kirjallinen kysymys lapsistrategian pysyvien resurssien takaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 253/2022 vp

Kirjallinen kysymys työeläkkeen ulosotosta

Valtiopäiväasia
KK 252/2022 vp

Kirjallinen kysymys asiantuntijapaneelien roolista päätöksenteossa

Valtiopäiväasia
KK 251/2022 vp

Kirjallinen kysymys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hoitojonojen purkamisesta

Valtiopäiväasia
KK 250/2022 vp

Kirjallinen kysymys Ylen aluetoimintojen säilyttämisestä

Valtiopäiväasia
KK 249/2022 vp

Kirjallinen kysymys terapeuttien ja muiden mielenterveystyötä tekevien nimekkeistä

Valtiopäiväasia
KK 248/2022 vp

Kirjallinen kysymys rakennemuutosalueeksi nimeämisestä ja rakennemuutostoimien käynnistämisestä Kaakkois-Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 247/2022 vp

Kirjallinen kysymys EU:n ulkorajaohjelmien korvaamisesta Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 246/2022 vp

Kirjallinen kysymys Suomessa vuonna 2021 alkaneesta ylikuolleisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 245/2022 vp

Kirjallinen kysymys Suomen EU-ennakkovaikuttamisen vahvistamisesta EU-urien kautta

Valtiopäiväasia
KK 244/2022 vp

Kirjallinen kysymys alkoholin etämyynnistä alaikäisille

Valtiopäiväasia
KK 243/2022 vp

Kirjallinen kysymys ikäihmisen tai muistisairaan tutkimuksiin osallistuvan omaisen palkattoman vapaan Kela-korvauksista

Valtiopäiväasia
KK 242/2022 vp

Kirjallinen kysymys pankki- ja muiden virallisten asiointipalveluiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta

Valtiopäiväasia
KK 241/2022 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen kalatalouden edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 240/2022 vp

Kirjallinen kysymys Harrastamisen Suomen mallin jatkokehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 239/2022 vp

Kirjallinen kysymys leskeneläkkeen määräaikaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 238/2022 vp

Kirjallinen kysymys valtioyhtiö Fortumin aikeista kiertää Venäjälle asetettuja pakotteita

Valtiopäiväasia
KK 237/2022 vp

Kirjallinen kysymys nuorisojengien katurikollisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 236/2022 vp

Kirjallinen kysymys tuetun lomitus- ja sijaisavun lopettamisesta ravi- ja ratsutalleilla

Valtiopäiväasia
KK 235/2022 vp

Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen matkakorvauksesta oman auton käytön osalta

Valtiopäiväasia
KK 234/2022 vp

Kirjallinen kysymys vaihtoehtoisten energiamuotojen tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 233/2022 vp

Kirjallinen kysymys Yangon sekä Yandexin datakeskuksen toiminnasta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 232/2022 vp

Kirjallinen kysymys varautumisesta ja vastatoimista Venäjän mahdollisesti irtisanoessa Saimaan kanavan vuokrasopimuksen

Valtiopäiväasia
KK 231/2022 vp

Kirjallinen kysymys neljännestä koronarokotteesta ja koronatoimista

Valtiopäiväasia
KK 230/2022 vp

Kirjallinen kysymys energian saannin varmistamisesta turvetuotannon alasajon jatkumisen ja sateisen kesän varalta

Valtiopäiväasia
KK 229/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähköisestä asioinnista aselupahakemuksen jättämisessä

Valtiopäiväasia
KK 228/2022 vp

Kirjallinen kysymys YTHS:n ruuhkautumisesta ja terveydenhoitomaksusta

Valtiopäiväasia
KK 227/2022 vp

Kirjallinen kysymys venäläisen energian tuonnin kieltämisestä

Valtiopäiväasia
KK 226/2022 vp

Kirjallinen kysymys kuntien välisistä varhaiskasvatuksen korvauksista

Valtiopäiväasia
KK 225/2022 vp

Kirjallinen kysymys Pietarin Suomi-Talosta

Valtiopäiväasia
KK 224/2022 vp

Kirjallinen kysymys julkishallinnon postipalveluista

Valtiopäiväasia
KK 223/2022 vp

Kirjallinen kysymys selkeän virkakielen edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 222/2022 vp

Kirjallinen kysymys toisiolain ongelmista ja lain uusimistarpeista

Valtiopäiväasia
KK 221/2022 vp

Kirjallinen kysymys kansallistunnetta ja -henkeä nostattavan kulttuurin tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 220/2022 vp

Kirjallinen kysymys pakolaisten vastaanottorahan maksatuksen ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 219/2022 vp

Kirjallinen kysymys kaasun saatavuudesta elintarviketeollisuudessa

Valtiopäiväasia
KK 218/2022 vp

Kirjallinen kysymys reserviläisten sodanajan sijoituspaikan lisäämisestä Digi- ja väestötietoviraston tietokantaan

Valtiopäiväasia
KK 217/2022 vp

Kirjallinen kysymys rikosasioita käsittelevien laitosten sisäilmaongelmista ja rakentamisesta

Valtiopäiväasia
KK 216/2022 vp

Kirjallinen kysymys mielenterveyden kolmoiskriisiin vastaamisesta