​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 906/2020 vp

Kirjallinen kysymys Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman toimeenpanon ja resurssien turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 905/2020 vp

Kirjallinen kysymys holokaustin kieltämisen kriminalisoinnista

Valtiopäiväasia
KK 904/2020 vp

Kirjallinen kysymys tilitysvelvollisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja velallisen oikeusturvasta

Valtiopäiväasia
KK 903/2020 vp

Kirjallinen kysymys lihan alkuperämerkinnöistä ja niiden valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 902/2020 vp

Kirjallinen kysymys suosituksen antamisesta D-vitamiinin saannin turvaamiseksi koronaviruksen torjunnassa

Valtiopäiväasia
KK 901/2020 vp

Kirjallinen kysymys vieraannuttamisesta, olosuhdeoppaasta ja OT-keskuksesta

Valtiopäiväasia
KK 900/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaohjeistuksista tiedottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 899/2020 vp

Kirjallinen kysymys keuhkosyövän hoitoviiveistä, seulonnasta ja hoidon vaikuttavuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 898/2020 vp

Kirjallinen kysymys ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden perustuslainmukaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 897/2020 vp

Kirjallinen kysymys ikääntyneiden influenssarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 896/2020 vp

Kirjallinen kysymys lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Valtiopäiväasia
KK 895/2020 vp

Kirjallinen kysymys terapiatakuun toteuttamisesta ja mielenterveyspalvelujen piiriin pääsystä

Valtiopäiväasia
KK 894/2020 vp

Kirjallinen kysymys hoitajamitoituksen vaikutuksista, kotihoidosta ja vanhuspalvelulaista

Valtiopäiväasia
KK 893/2020 vp

Kirjallinen kysymys asiakaskirjautumissovelluksen käyttöönotosta koronavirustapausten jäljittämiseksi

Valtiopäiväasia
KK 892/2020 vp

Kirjallinen kysymys Yleisradion musiikkiohjelmatarjonnan monipuolisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 891/2020 vp

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemisesta verovähennyksen avulla sekä liikuntamahdollisuuksien edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 890/2020 vp

Kirjallinen kysymys terapiatakuun toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 889/2020 vp

Kirjallinen kysymys kausi- ja ulkomaalaistyöntekijöiden koronakaranteeneista sekä koronasuositusten ja -rajoitusten valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 888/2020 vp

Kirjallinen kysymys kansainvälisen miestenpäivän huomioimisesta

Valtiopäiväasia
KK 887/2020 vp

Kirjallinen kysymys lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirheen korjaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 886/2020 vp

Kirjallinen kysymys ammattikorkeakoulutuksen tekniikan alan keskeyttämisistä ja heikosta läpäisystä

Valtiopäiväasia
KK 885/2020 vp

Kirjallinen kysymys hoitohenkilökunnan riittävyydestä ja kansainvälisen rekrytoinnin pullonkauloista

Valtiopäiväasia
KK 884/2020 vp

Kirjallinen kysymys omaishoitajien tilanteesta koronaepidemian pitkittyessä

Valtiopäiväasia
KK 883/2020 vp

Kirjallinen kysymys VPK:n toimintaedellytyksistä sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 882/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomesta pakkopalautettujen turvapaikanhakijoiden lukumääristä sekä palautusten kokonaiskustannuksista

Valtiopäiväasia
KK 881/2020 vp

Kirjallinen kysymys SARS-CoV-2-viruksen leviämisen estämisestä kouluissa ja päiväkodeissa

Valtiopäiväasia
KK 880/2020 vp

Kirjallinen kysymys koulunkäynninohjaajien lakisääteisestä asemasta

Valtiopäiväasia
KK 879/2020 vp

Kirjallinen kysymys huumausaineiden laittomasta maahantuonnista ja siihen puuttumisesta

Valtiopäiväasia
KK 878/2020 vp

Kirjallinen kysymys liikenteen katkaisemisesta mielenosoitustarkoituksessa poliisin avulla

Valtiopäiväasia
KK 877/2020 vp

Kirjallinen kysymys alumiinifolioiden suojatulleista sekä investointien ja työpaikkojen turvaamisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 876/2020 vp

Kirjallinen kysymys Yhdysvaltain NSA:n harjoittaman vakoilun mahdollisista vaikutuksista HX-hävittäjähankintaan

Valtiopäiväasia
KK 875/2020 vp

Kirjallinen kysymys hätäkeskuspäivystäjien tilanteesta ja alueellisen osaamisen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 874/2020 vp

Kirjallinen kysymys verojen maksujärjestelyn raukeamisesta

Valtiopäiväasia
KK 873/2020 vp

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjallisiin kysymyksiin KK 666/2020 vp ja KK 793/2020 vp kroonisen väsymysoireyhtymän tutkimuksesta ja tilasta

Valtiopäiväasia
KK 872/2020 vp

Kirjallinen kysymys Luonnonvarakeskuksen aikeista lopettaa susien pannoitus

Valtiopäiväasia
KK 871/2020 vp

Kirjallinen kysymys Yleisradion asenteellisesta viestinnästä lapsille ja nuorille

Valtiopäiväasia
KK 870/2020 vp

Kirjallinen kysymys yliopistollisten sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyön rahoituksesta sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 869/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronavirustartuntojen jäljityksen automatisoinnista

Valtiopäiväasia
KK 868/2020 vp

Kirjallinen kysymys hoitajamitoituksen toteutuksen valvonnasta ja todellisesta vaikutuksesta hoitajien työnkuvaan

Valtiopäiväasia
KK 867/2020 vp

Kirjallinen kysymys Pohjois-Suomen lääkärihelikopteriensihoidon järjestämisestä

Valtiopäiväasia
KK 866/2020 vp

Kirjallinen kysymys iäkkäiden henkilöiden henkilökorttien voimassaoloajan pidentämisesta

Valtiopäiväasia
KK 865/2020 vp

Kirjallinen kysymys luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Valtiopäiväasia
KK 864/2020 vp

Kirjallinen kysymys vakavasti oireilevien nuorten auttamisesta lastensuojelun sijaishuollossa

Valtiopäiväasia
KK 863/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelulain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 862/2020 vp

Kirjallinen kysymys viranomaisten puhelinneuvonnan maksuttomuudesta

Valtiopäiväasia
KK 861/2020 vp

Kirjallinen kysymys veren hyytymistä estävien lääkkeiden korvattavuudesta koronaviruksen aiheuttaman vaikean infektion hoidossa

Valtiopäiväasia
KK 860/2020 vp

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten päihdehoidon puutteista ja päihdeohjelman tarpeesta

Valtiopäiväasia
KK 859/2020 vp

Kirjallinen kysymys päihdeongelmaisten nuorten moniammatillisesta tuesta ja opintopolun varmistamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa

Valtiopäiväasia
KK 858/2020 vp

Kirjallinen kysymys ulkomaalaistaustaisten nuorten tekemistä ryöstörikoksista, jengiytymisen ennaltaehkäisystä ja katuturvallisuuden lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 857/2020 vp

Kirjallinen kysymys kantatien 51 turvallisuuden parantamisesta