Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 211/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen puuttumisesta

Valtiopäiväasia
KK 210/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten henkilöiden tehohoidon turvaamisesta koronaviruskriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 209/2020 vp

Kirjallinen kysymys korkeampien 140 km/h nopeusrajoitusten kokeilusta ruuhkattomilla moottoritieosuuksilla

Valtiopäiväasia
KK 208/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen ja Kiinan toiminnasta ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasia
KK 207/2020 vp

Kirjallinen kysymys henkilöliikenteestä Suomen ja Ruotsin rajalla

Valtiopäiväasia
KK 206/2020 vp

Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen toiminnan ja toimintamäärärahojen turvaamisesta poikkeusoloissa

Valtiopäiväasia
KK 205/2020 vp

Kirjallinen kysymys aggressiivisen koronatestaamisen käyttöönotosta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 204/2020 vp

Kirjallinen kysymys matkailualan yritysten tukemisesta koronan aiheuttamassa liikevaihdon laskussa

Valtiopäiväasia
KK 203/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen varautumisesta valtakunnan rajoille kohdistuvasta paineesta koronapandemian levitessä

Valtiopäiväasia
KK 202/2020 vp

Kirjallinen kysymys riskiryhmien suojaamisesta koronatartunnalta ja hoitohenkilökunnan testaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 201/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen leviämisestä Pohjois-Suomessa Ruotsin tilanteen johdosta

Valtiopäiväasia
KK 200/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen leviämisestä vankien kautta

Valtiopäiväasia
KK 199/2020 vp

Kirjallinen kysymys oppimistulosten parantamisesta poikkeusolojen jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 198/2020 vp

Kirjallinen kysymys hengityskoneiden ja tehohoidon, osaavan tehohoitohenkilöstön, hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden riittävyyden takaamisesta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 197/2020 vp

Kirjallinen kysymys soveltuvuuskokeiden saamisesta pakollisiksi sosiaali- ja terveysalalle hakeutuville henkilöille

Valtiopäiväasia
KK 196/2020 vp

Kirjallinen kysymys sairas- ja veljeskotien osaamisen ja palvelujen hyödyntämisestä ikääntyneille ihmisille

Valtiopäiväasia
KK 195/2020 vp

Kirjallinen kysymys palvelusetelin käytön edistämisestä tukemaan peruspalvelujen saatavuutta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 194/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten suojaamisesta koronavirustartunnalta

Valtiopäiväasia
KK 193/2020 vp

Kirjallinen kysymys etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin

Valtiopäiväasia
KK 192/2020 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon henkilöstön, laitteiden ja tarvikkeiden lisätarpeeseen vastaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 191/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaepidemiaan liittyvien rajoitustoimien vaikutusten arvioinnista

Valtiopäiväasia
KK 190/2020 vp

Kirjallinen kysymys rahdinkuljettajien ja reissutyötä tekevien työmatkaliikenteestä poikkeusoloissa

Valtiopäiväasia
KK 189/2020 vp

Kirjallinen kysymys toimenpiteistä kuntatalouden auttamiseksi

Valtiopäiväasia
KK 188/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen riittävästä varautumisesta, omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 187/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuntalain 12 a luvun tulkinnasta ja soveltamiskäytännöstä

Valtiopäiväasia
KK 186/2020 vp

Kirjallinen kysymys oikeudenkäynteihin liittyvistä etäyhteysongelmista

Valtiopäiväasia
KK 185/2020 vp

Kirjallinen kysymys TE-toimistojen resursseista koronaepidemian aikana, sekä lomautetun tai irtisanotun henkilön TE-toimiston palveluihin pääsyn sujuvoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 184/2020 vp

Kirjallinen kysymys asunnottomien auttamisesta koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 183/2020 vp

Kirjallinen kysymys mahdollisuudesta tilitietojen automatisointiin

Valtiopäiväasia
KK 182/2020 vp

Kirjallinen kysymys opiskelija-aterioiden ateriatuen korottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 181/2020 vp

Kirjallinen kysymys maatalouden kausityön turvaamisesta kriisitilanteessa

Valtiopäiväasia
KK 180/2020 vp

Kirjallinen kysymys ruokaketjun varautumisesta ja ohjeistuksesta koronaepidemiaan

Valtiopäiväasia
KK 179/2020 vp

Kirjallinen kysymys lapsiperheiden jaksamisen tukemisesta poikkeusoloissa

Valtiopäiväasia
KK 178/2020 vp

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatusmaksujen vähentämisestä kotona lasta hoitaville

Valtiopäiväasia
KK 177/2020 vp

Kirjallinen kysymys kevään 2020 ylioppilaiden ja muiden opiskelijoiden jatko-opintoihin hakeutumisesta, niihin liittyvien pääsykokeiden mahdollisesta peruuntumisesta ja valmennuskurssien tilanteesta, sekä uusintakirjoitusten sujuvuudesta ja maksuttomuudesta

Valtiopäiväasia
KK 176/2020 vp

Kirjallinen kysymys puurakennusten lämmönsäätelystä

Valtiopäiväasia
KK 175/2020 vp

Kirjallinen kysymys puutavaran myynnin verotuksesta

Valtiopäiväasia
KK 174/2020 vp

Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen uudistuksen seurannasta ja valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 173/2020 vp

Kirjallinen kysymys eläinlääkärien riittävyydestä Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 172/2020 vp

Kirjallinen kysymys traktoreiden kuljetustehokkuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 171/2020 vp

Kirjallinen kysymys tutkimus- ja kehittämishankkeiden raportointikäytänteistä

Valtiopäiväasia
KK 170/2020 vp

Kirjallinen kysymys sairauskassojen toimintaedellytyksistä

Valtiopäiväasia
KK 169/2020 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen toimista lasten, riskiryhmässä olevien ja kaikkein hauraimpien suojelemiseksi koronavirustartunnalta

Valtiopäiväasia
KK 168/2020 vp

Kirjallinen kysymys happigeneraattorien käyttöönotosta terveydenhuollossa

Valtiopäiväasia
KK 167/2020 vp

Kirjallinen kysymys Vammaisfoorumin rahoituksen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 166/2020 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisten yritysten vapaaehtoisten päästökompensaatioiden tarjoamisesta asiakkailleen

Valtiopäiväasia
KK 165/2020 vp

Kirjallinen kysymys rintamaveteraanien kotipalveluiden tuottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 164/2020 vp

Kirjallinen kysymys al-Holin leirillä olevista suomalaisista

Valtiopäiväasia
KK 163/2020 vp

Kirjallinen kysymys keksintöjen, innovaatioiden ja patenttien arvottamisesta julkisessa sanassa, opetuksessa sekä viestinnässä

Valtiopäiväasia
KK 162/2020 vp

Kirjallinen kysymys ydinvoimainvestointien edellytyksistä Euroopassa

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.