​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 317/2021 vp

Kirjallinen kysymys viestintäverkkojen tasapuolisesta toimivuudesta koko Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 316/2021 vp

Kirjallinen kysymys huumemyrkytyskuolemien ehkäisystä

Valtiopäiväasia
KK 314/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikennepalvelujen tarjoajien velvollisuudesta tarkastaa koronavirukseen liittyvä dokumentaatio ennakkoon

Valtiopäiväasia
KK 313/2021 vp

Kirjallinen kysymys energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille

Valtiopäiväasia
KK 312/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtion metsien kestävän hoidon turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 311/2021 vp

Kirjallinen kysymys sairaanhoitajien kattavista kliinisistä erikoistumisvaihtoehdoista ja valtakunnallisesti yhtenäisistä erikoistumiskoulutuksista sekä valtion rahoituksesta erikoistumiskoulutukseen

Valtiopäiväasia
KK 310/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuuri- ja urheilutapahtumien yleisömääriä koskevasta tartuntatautilain uudistuksesta

Valtiopäiväasia
KK 309/2021 vp

Kirjallinen kysymys karjalankielisten karjalaisten kielellisten oikeuksien vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 308/2021 vp

Kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

Valtiopäiväasia
KK 307/2021 vp

Kirjallinen kysymys työntekijöiden oikeuksien vahvistamisesta lainsäädännöllä paikallisen sopimisen yleistyessä ja työehtosopimusten yleissitovuuden heikentyessä

Valtiopäiväasia
KK 306/2021 vp

Kirjallinen kysymys sote-uudistuksen rahoitusleikkausten vaikutuksista Uudellamaalla nuorten syrjäytymiseen, mielenterveyteen ja väkivaltaisuuksiin

Valtiopäiväasia
KK 305/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen rokotetutkimuksen ja -tuotannon tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 304/2021 vp

Kirjallinen kysymys Päijänteen alueen puhtaan luonnon ja pääkaupunkiseudun juomaveden turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 303/2021 vp

Kirjallinen kysymys yhdenvertaisista mahdollisuuksista äänestää

Valtiopäiväasia
KK 302/2021 vp

Kirjallinen kysymys laajamittaisen ympäristötuhon kriminalisoinnin edistämisestä kansainvälisessä rikostuomiostuimessa

Valtiopäiväasia
KK 301/2021 vp

Kirjallinen kysymys Itä-Suomen poliisille myönnetystä harvaan asuttujen alueiden rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 300/2021 vp

Kirjallinen kysymys eläkekassojen valvonnan kiristämisestä (ja konkurssin taloudellisista vaikutuksista kassan jäsenille)

Valtiopäiväasia
KK 299/2021 vp

Kirjallinen kysymys asuntojen ja kiinteistöjen arvon romahtamisesta

Valtiopäiväasia
KK 298/2021 vp

Kirjallinen kysymys EU:n Suomea kohtaan esittämistä uhkauksista elpymispakettiin liittyen

Valtiopäiväasia
KK 297/2021 vp

Kirjallinen kysymys nuorten lisääntyneestä väkivallasta

Valtiopäiväasia
KK 296/2021 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisten kielitaidon kaventumisesta ja kieliopintojen houkuttavuuden lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 295/2021 vp

Kirjallinen kysymys ruotsinkielisestä kyberturvallisuusalan koulutuksesta

Valtiopäiväasia
KK 294/2021 vp

Kirjallinen kysymys sotarikosoikeudenkäynneistä

Valtiopäiväasia
KK 293/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuurialan rahoitusleikkauksien perumisesta

Valtiopäiväasia
KK 292/2021 vp

Kirjallinen kysymys Digi- ja väestötietoviraston palveluiden ruuhkautumisesta

Valtiopäiväasia
KK 291/2021 vp

Kirjallinen kysymys Finanssivalvonnan vastuusta Viabekin tapauksessa

Valtiopäiväasia
KK 290/2021 vp

Kirjallinen kysymys yleishyödyllisten säätiöiden ja rahastojen osinkotulojen lähdeverosta

Valtiopäiväasia
KK 289/2021 vp

Kirjallinen kysymys eläinsuojeluviranomaisten toiminnasta ja eläinsuojelurikosten rangaistuksista

Valtiopäiväasia
KK 288/2021 vp

Kirjallinen kysymys pääministerille julkisuusperiaatteen toteutumisesta hallituksen ja valtioneuvoston kanslian toiminnassa

Valtiopäiväasia
KK 287/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen linjasta Iranin hyväksymisestä osaksi YK:n naisten asemaa käsittelevää toimikuntaa

Valtiopäiväasia
KK 286/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtion roolista Fortumin enemmistöomistajana ja vaelluskalojen ohitusuomien rakentamisesta

Valtiopäiväasia
KK 285/2021 vp

Kirjallinen kysymys FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoiminnan aloitukseen liittyvistä riskeistä

Valtiopäiväasia
KK 284/2021 vp

Kirjallinen kysymys tekstipuhelupalvelun turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 283/2021 vp

Kirjallinen kysymys myymäläturvallisuuden vahvistamisesta ja tiedonvaihdon lisäämisestä poliisin ja kaupan alan yritysten välillä

Valtiopäiväasia
KK 282/2021 vp

Kirjallinen kysymys pienten kuntien terveydenhuollon kuormittumisesta ulkomaisen kausityövoiman koronatestauksen takia

Valtiopäiväasia
KK 281/2021 vp

Kirjallinen kysymys metsien siirtymisestä ulkomaiseen omistukseen ja puunmyynnin epätasa-arvoisesta verottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 280/2021 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten kuntoutustoiminnan turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 279/2021 vp

Kirjallinen kysymys kausityövoiman saannin turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 278/2021 vp

Kirjallinen kysymys vanhusalan hoitajien koulutustarpeesta ja riittävyydestä

Valtiopäiväasia
KK 277/2021 vp

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta

Valtiopäiväasia
KK 276/2021 vp

Kirjallinen kysymys ihmiskauppaa koskevien rikosten tutkinnasta

Valtiopäiväasia
KK 275/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen äänestyskäyttäytymisestä Yhdistyneiden kansakuntien naisten aseman komission jäsenäänestyksessä

Valtiopäiväasia
KK 274/2021 vp

Kirjallinen kysymys miesopettajapulan vähentämisestä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Valtiopäiväasia
KK 273/2021 vp

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten päihdeohjelmasta

Valtiopäiväasia
KK 272/2021 vp

Kirjallinen kysymys palveluiden turvaamisesta digisyrjäytyneille

Valtiopäiväasia
KK 271/2021 vp

Kirjallinen kysymys Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin konkurssista

Valtiopäiväasia
KK 270/2021 vp

Kirjallinen kysymys uskonnonvapauden turvaamisesta poikkeusoloissa selkeällä viestinnällä

Valtiopäiväasia
KK 269/2021 vp

Kirjallinen kysymys työsuhdepolkupyörien hankkimisesta sisäministeriön turvallisuusviranomaisille

Valtiopäiväasia
KK 268/2021 vp

Kirjallinen kysymys valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamista haitoista

Valtiopäiväasia
KK 267/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveysturvallisuuden toteuttamisesta rajanylityspaikoilla sisärajavalvonnan päättyessä