​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 495/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan valvontamallin ongelmista ja mallin kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 494/2022 vp

Kirjallinen kysymys e-kirjojen lainauskorvauksista

Valtiopäiväasia
KK 493/2022 vp

Kirjallinen kysymys Savonlinnan ja Kemin sairaalan toiminnan turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 492/2022 vp

Kirjallinen kysymys itärajalle rakennettavasta aidasta

Valtiopäiväasia
KK 491/2022 vp

Kirjallinen kysymys itärajan este- ja valvontalaitteista

Valtiopäiväasia
KK 490/2022 vp

Kirjallinen kysymys metsästyskortin vastavuoroisesta tunnustamisesta

Valtiopäiväasia
KK 489/2022 vp

Kirjallinen kysymys museoalan osaamistason turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 488/2022 vp

Kirjallinen kysymys elementX Finland Oy:n kaivosvarauksesta Uudellemaalle

Valtiopäiväasia
KK 487/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähköenergian tehoreservin vapauttamisesta markkinoille

Valtiopäiväasia
KK 486/2022 vp

Kirjallinen kysymys venäläisten rajanylityksistä

Valtiopäiväasia
KK 485/2022 vp

Kirjallinen kysymys alkoholin etämyynnistä ja Valviran toiminnasta

Valtiopäiväasia
KK 484/2022 vp

Kirjallinen kysymys YK:n rotusyrjintäkomitean päätöksestä Suomen saamelaiskäräjälaista

Valtiopäiväasia
KK 483/2022 vp

Kirjallinen kysymys palkkatukiuudistuksesta sataprosenttisen palkkatuen osalta

Valtiopäiväasia
KK 482/2022 vp

Kirjallinen kysymys nuorten kuntoutusrahan väärinkäytösten estämisestä

Valtiopäiväasia
KK 481/2022 vp

Kirjallinen kysymys polttoaineen maksusta käteisellä

Valtiopäiväasia
KK 480/2022 vp

Kirjallinen kysymys karhun kannanhoidollisesta metsästyksestä

Valtiopäiväasia
KK 479/2022 vp

Kirjallinen kysymys ympäristöluvista ja asian selvittämisestä hallinto-oikeudessa

Valtiopäiväasia
KK 478/2022 vp

Kirjallinen kysymys Ukrainaan hankittavien perheasuntojen ja majoitustilojen kilpailuttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 477/2022 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen toimenpiteistä humanitaaristen viisumien myöntämisessä

Valtiopäiväasia
KK 476/2022 vp

Kirjallinen kysymys terveysseulontojen saavuttavuudesta

Valtiopäiväasia
KK 475/2022 vp

Kirjallinen kysymys Uniper-neuvotteluista

Valtiopäiväasia
KK 474/2022 vp

Kirjallinen kysymys alumiinin kierrättämisestä

Valtiopäiväasia
KK 473/2022 vp

Kirjallinen kysymys tuulivoimapuistojen sähkönsiirtolinjojen lunastuskorvauksista

Valtiopäiväasia
KK 472/2022 vp

Kirjallinen kysymys toisen asteen koulutusleikkauksista Keski-Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 471/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkölämmitteisten asuntojen omistajien tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 470/2022 vp

Kirjallinen kysymys metsästyslupamenettelyiden kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 469/2022 vp

Kirjallinen kysymys koulukyytien järjestämisestä

Valtiopäiväasia
KK 468/2022 vp

Kirjallinen kysymys kansainvälisen suojelun aseman poistamisesta törkeisiin rikoksiin syyllistyneiltä ja turvallisuutta vaarantavilta henkilöiltä

Valtiopäiväasia
KK 467/2022 vp

Kirjallinen kysymys kohonneiden kustannusten vaikutuksista ARA-hankkeisiin

Valtiopäiväasia
KK 466/2022 vp

Kirjallinen kysymys kotiin tuotavien kulttuuripalvelujen saamisesta kotitalousvähennyksen piiriin

Valtiopäiväasia
KK 465/2022 vp

Kirjallinen kysymys hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyydestä ja muutoskustannusten kuluista

Valtiopäiväasia
KK 464/2022 vp

Kirjallinen kysymys työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen resursseista

Valtiopäiväasia
KK 463/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkön hinnasta

Valtiopäiväasia
KK 462/2022 vp

Kirjallinen kysymys matkustajavirroista Venäjältä ja rajanylitysten rajoituksista

Valtiopäiväasia
KK 461/2022 vp

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden taloudellisesta asemasta, opintotuesta ja opintolainojen koroista

Valtiopäiväasia
KK 460/2022 vp

Kirjallinen kysymys taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönoton vaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 459/2022 vp

Kirjallinen kysymys kiinteistöverotuksesta tuulivoimalan purkamisen jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 458/2022 vp

Kirjallinen kysymys virkasähköposteihin vastaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 457/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkön hinnan kohtuullisesta noususta

Valtiopäiväasia
KK 456/2022 vp

Kirjallinen kysymys varautumisesta sähkökatkoihin kotihoidon hengityslaitepotilaiden kohdalla

Valtiopäiväasia
KK 455/2022 vp

Kirjallinen kysymys toisen asteen opiskelijoiden maksuttomista koulukuljetuksista

Valtiopäiväasia
KK 454/2022 vp

Kirjallinen kysymys etävanhempien asemasta energiakriisin kourissa

Valtiopäiväasia
KK 453/2022 vp

Kirjallinen kysymys maataloustukien maksatuksesta

Valtiopäiväasia
KK 452/2022 vp

Kirjallinen kysymys kriisinhallintaveteraanien tukijärjestelmän kehittämisestä hoidon varmistamiseksi mm. traumaperäisen stressihäiriön oireisiin

Valtiopäiväasia
KK 451/2022 vp

Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen näytöistä

Valtiopäiväasia
KK 450/2022 vp

Kirjallinen kysymys Porin Tahkoluodon voimalaitoksen käynnistämisen vaikutuksista sähkön hintaan

Valtiopäiväasia
KK 449/2022 vp

Kirjallinen kysymys ulkomainosten rajoittamisesta energiakriisin vuoksi

Valtiopäiväasia
KK 448/2022 vp

Kirjallinen kysymys kolmannen sektorin psykososiaalista tukea tarjoavien toimijoiden, kuten sairaalaklovnien, toimintaedellytysten varmistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 447/2022 vp

Kirjallinen kysymys Suomen toiminnasta YK:n ihmisoikeusneuvostossa liittyen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin uiguurivähemmistöä kohtaan

Valtiopäiväasia
KK 446/2022 vp

Kirjallinen kysymys matematiikan osaamisen tasosta