​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 90/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtiontuesta Kemin Satama Oy:n investointihankkeeseen

Valtiopäiväasia
KK 89/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikenteen verotuksen vähenemisestä siirryttäessä vähäpäästöisempiin liikkumismuotoihin

Valtiopäiväasia
KK 88/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen koronarokotehankinnoista

Valtiopäiväasia
KK 87/2021 vp

Kirjallinen kysymys verenluovutuksen yhdenvertaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 86/2021 vp

Kirjallinen kysymys ahman metsästyksestä

Valtiopäiväasia
KK 85/2021 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten ihmisten tarpeiden huomioimisesta sote-palveluiden uudistamisessa

Valtiopäiväasia
KK 84/2021 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisen koronarokotetutkimuksen valtionrahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 83/2021 vp

Kirjallinen kysymys sote-henkilöstön massatrauman ennaltaehkäisystä ja hoitamisesta, työssä jaksamisesta, henkilöstön ja hoidon riittävyydestä ja heille laaditun tukiohjelman pilotoinnista koronapandemian aikana ja sen jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 82/2021 vp

Kirjallinen kysymys alle 16-vuotiaiden vammaistuen myöntämisestä toistaiseksi voimassa olevana kloridiripulia ja muita parantumattomia suolistosairauksia sairastaville lapsille

Valtiopäiväasia
KK 81/2021 vp

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulasta ja sosionomien pätevyydestä toimia varhaiskasvatuksen opettajina

Valtiopäiväasia
KK 80/2021 vp

Kirjallinen kysymys työasuntovähennyksestä muille kuin lapsensa tai puolisonsa kanssa asuville

Valtiopäiväasia
KK 79/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen osallistumisesta miehitettyjen avaruuslentojen rahoitukseen

Valtiopäiväasia
KK 78/2021 vp

Kirjallinen kysymys eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 77/2021 vp

Kirjallinen kysymys ikäihmisten koronarokotusaikatauluista

Valtiopäiväasia
KK 76/2021 vp

Kirjallinen kysymys henkilöstövajeesta

Valtiopäiväasia
KK 75/2021 vp

Kirjallinen kysymys matkailuun vaadittavista koronatestitodistuksista

Valtiopäiväasia
KK 74/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen toiminnasta koronarokotteiden patenttien ja lisenssien vapauttamiseksi globaalin pandemian rauhoittamiseksi sekä rokotteiden ja lääkkeiden käsittämiseksi julkishyödykkeinä

Valtiopäiväasia
KK 73/2021 vp

Kirjallinen kysymys 5G-verkon rakentamisesta Suomen itärajalle

Valtiopäiväasia
KK 72/2021 vp

Kirjallinen kysymys eläinsuojelurikosten valvonnan tehostamisesta

Valtiopäiväasia
KK 71/2021 vp

Kirjallinen kysymys kuntavaalivirkailijoiden työn turvaamisesta suojaplekseillä

Valtiopäiväasia
KK 70/2021 vp

Kirjallinen kysymys perhesurmien selvityksestä vuosilta 2013—2021

Valtiopäiväasia
KK 69/2021 vp

Kirjallinen kysymys metsiensuojelun tasosta ja metsänomistajien tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 68/2021 vp

Kirjallinen kysymys psykoterapeuttipulasta

Valtiopäiväasia
KK 67/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen johdon bonusjärjestelmästä ja toimeentulotukiasiakkaiden oikeuksien turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 66/2021 vp

Kirjallinen kysymys vastuullisuuslinjausten jalkauttamisesta valtion omistamiin yhtiöihin sekä yritysvastuulain etenemisestä

Valtiopäiväasia
KK 65/2021 vp

Kirjallinen kysymys turvallisesta junamatkustamisesta velvoiteliikenteessä korona-aikana

Valtiopäiväasia
KK 64/2021 vp

Kirjallinen kysymys yksityisteiden turvallisuusarvioinneista

Valtiopäiväasia
KK 63/2021 vp

Kirjallinen kysymys Taiteen edistämiskeskuksen alueellisen työn lähityöntekijöiden resurssien turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 62/2021 vp

Kirjallinen kysymys tietosuojavaltuutetun toimiston resurssien riittävyyden takaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 61/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen ja viranomaisten koronatiedottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 60/2021 vp

Kirjallinen kysymys näytelmäkirjailijoiden ja tekijänoikeuksienhaltijoiden huomioimisesta teattereiden koronatukien maksatuksessa

Valtiopäiväasia
KK 59/2021 vp

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta etäopiskelun aikana

Valtiopäiväasia
KK 58/2021 vp

Kirjallinen kysymys pysyvän siirtymätasauksen vaikutuksesta hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen

Valtiopäiväasia
KK 57/2021 vp

Kirjallinen kysymys lääkäripulan korjaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 56/2021 vp

Kirjallinen kysymys Finnairin toimitusjohtajan bonuksista

Valtiopäiväasia
KK 55/2021 vp

Kirjallinen kysymys yritysten kustannustuen enimmäismäärästä

Valtiopäiväasia
KK 54/2021 vp

Kirjallinen kysymys lääkärien asemasta sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 53/2021 vp

Kirjallinen kysymys luottotietorekisterin pitämisen muuttamisesta julkiseksi hallintotehtäväksi

Valtiopäiväasia
KK 52/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingosta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 51/2021 vp

Kirjallinen kysymys mobiiliverkoista itärajalla

Valtiopäiväasia
KK 50/2021 vp

Kirjallinen kysymys Ruotsin puolustusministerin sotaisista puheista

Valtiopäiväasia
KK 49/2021 vp

Kirjallinen kysymys tuulivoimalakeskittymän rakentamisesta Korpilahden kansallismaisemaan Jyväskylässä

Valtiopäiväasia
KK 48/2021 vp

Kirjallinen kysymys akateemisen koulutuksen hajasijoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 47/2021 vp

Kirjallinen kysymys Postin työehtoshoppailusta

Valtiopäiväasia
KK 46/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuurialan freelancereiden työttömyyspäivärahan jatkamisesta sadalla päivällä

Valtiopäiväasia
KK 45/2021 vp

Kirjallinen kysymys tapahtuma-alan tapahtumatakuusta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 44/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen maankäyttösektorin päästökompensaatiosta

Valtiopäiväasia
KK 43/2021 vp

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronarokotuksista ja työturvallisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 42/2021 vp

Kirjallinen kysymys aselupien myöntämisestä Sastamalan alueella

Valtiopäiväasia
KK 41/2021 vp

Kirjallinen kysymys kulttuurialan freelancer-toimijoiden tukemisesta korona-aikana