Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 548/2020 vp
Kirjallinen kysymys Metsien Suomi -kampanjan rahoittamisesta
KK 547/2020 vp
Kirjallinen kysymys urheilijoiden ja taiteentekijöiden jäämisestä työttömyysturvan ulkopuolelle
KK 546/2020 vp
Kirjallinen kysymys Euroopan komission julkisten hankintojen ohjeiden noudattamisesta suojainhankinnoissa koronavirusepidemian aikana
KK 545/2020 vp
Kirjallinen kysymys Suomen kansalaisuuden automaattisesta periytymisestä ja asevelvollisuudesta
KK 544/2020 vp
Kirjallinen kysymys elinkorkovähennyksen poistamisen tiedottamisesta kiertokirjeellä
KK 543/2020 vp
Kirjallinen kysymys pakotteiden asettamisesta Israelille sekä Palestiinan valtion tunnustamisesta
KK 542/2020 vp
Kirjallinen kysymys mahdollisesti tarvittavaan turvetuotantoon varautumisesta
KK 541/2020 vp
Kirjallinen kysymys omaishoidon tuen tasapuolisuudesta
KK 540/2020 vp
Kirjallinen kysymys säiliöalus Masteran myynnistä
KK 539/2020 vp
Kirjallinen kysymys hevosten ja ratsastajien liikenneturvallisuudesta sekä tieliikennelain korjaamisesta
KK 538/2020 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren tilan parantamisesta
KK 537/2020 vp
Kirjallinen kysymys päätöksenteon ja lainvalmistelun avoimuudesta
KK 536/2020 vp
Kirjallinen kysymys osa-aikatyöntekijöiden oikeudesta osasairauspäivärahaan
KK 535/2020 vp
Kirjallinen kysymys osa-aikaisen työntekijän sovitellun päivärahan maksamisen ongelmista
KK 534/2020 vp
Kirjallinen kysymys liikennekuolemien puolittamisesta vuoteen 2020 mennessä
KK 533/2020 vp
Kirjallinen kysymys virka-ansiomerkin myöntämisestä osa-aikaisessa palvelusuhteessa oleville
KK 532/2020 vp
Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lakimuutoksen haasteista, velvoitteista ja vastuista
KK 531/2020 vp
Kirjallinen kysymys työssäkäyvien eläkeläisten toimeentulon turvaamisesta koronakriisin aikana
KK 530/2020 vp
Kirjallinen kysymys hoivakotien viranomaisohjeiden suositusten ja velvoitteiden sekoittumisesta koronavirusepidemian aikana
KK 529/2020 vp
Kirjallinen kysymys neurologisten sairauksien hoidosta
KK 528/2020 vp
Kirjallinen kysymys välittömistä toimista Kainuun Osmankajärven vedenpinnan äkillisen laskun aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja Kongasjoen niskan ennallistamiseksi
KK 527/2020 vp
Kirjallinen kysymys lapsen oikeudesta tavata isovanhempia
KK 526/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitusten viestinnästä
KK 525/2020 vp
Kirjallinen kysymys aurinkomyrskyyn varautumisesta
KK 524/2020 vp
Kirjallinen kysymys turpeen korvaamisesta arvokkaalla kuitupuulla voimalaitoksissa
KK 523/2020 vp
Kirjallinen kysymys yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta
KK 522/2020 vp
Kirjallinen kysymys välin Riihimäki—Lahti junaliikennevuorojen lisäämisestä
KK 521/2020 vp
Kirjallinen kysymys työntekijöiden etätyön lisäämisestä normaalioloissa
KK 520/2020 vp
Kirjallinen kysymys aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kuntoutuksesta
KK 519/2020 vp
Kirjallinen kysymys glyfosaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden myynnin rajaamisesta ammattikäyttöön
KK 518/2020 vp
Kirjallinen kysymys ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden vierailukäytännöistä koronavirusepidemian aikana
KK 517/2020 vp
Kirjallinen kysymys ensihoidosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla
KK 516/2020 vp
Kirjallinen kysymys sähköpyörän hankintatuesta
KK 515/2020 vp
Kirjallinen kysymys ruuhkamaksujen käyttöönotosta
KK 514/2020 vp
Kirjallinen kysymys poliisin toiminnan turvaamisesta ja mahdollisista Suomessa tapahtuvista mellakoinneista
KK 513/2020 vp
Kirjallinen kysymys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemiatietopohjan julkaisemisesta
KK 512/2020 vp
Kirjallinen kysymys risukeittimen käytöstä metsäpalovaroituksen aikana
KK 511/2020 vp
Kirjallinen kysymys liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämisestä
KK 510/2020 vp
Kirjallinen kysymys elävästä kaksikielisyydestä suomalaisessa urheilussa ja kansallisissa liigoissa
KK 509/2020 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen linjauksista yksityisautoilun suhteen
KK 508/2020 vp
Kirjallinen kysymys julkisen terveydenhuollon hoitovelasta
KK 507/2020 vp
Kirjallinen kysymys vähähiilisyystiekarttojen tieteellisestä arvioinnista
KK 506/2020 vp
Kirjallinen kysymys sijaishoitajan määritelmästä omaishoidossa
KK 505/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronaepidemian vaikutuksista vanhempainpäivärahoihin
KK 504/2020 vp
Kirjallinen kysymys ravitsemisliikkeiden ruoan ja juoman itseannostelun rajoittamisesta
KK 503/2020 vp
Kirjallinen kysymys susien kannanhoidollisesta metsästyksestä
KK 502/2020 vp
Kirjallinen kysymys valtion ja yliopistovetoisten kaupunkien sopimista ekosysteemisopimuksista
KK 501/2020 vp
Kirjallinen kysymys rokotuskattavuuden parantamisesta koronavirusepidemian aikana
KK 500/2020 vp
Kirjallinen kysymys vahingonteon ehkäisemisestä
KK 499/2020 vp
Kirjallinen kysymys mopokortin myöntämisen aikaistamisesta tietyissä tilanteissa

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.