​Lepäämään hyväksytyt lakiehdotukset

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus on perustuslakia koskeva lakiehdotus, joka on hyväksytty toisessa käsittelyssä lepäämään eduskuntavaalien yli yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Perustuslakia koskeva ehdotus hyväksytään ensin lain toisessa käsittelyssä yksinkertaisella enemmistöllä. Tämän jälkeen lakiehdotus jätetään lepäämään seuraavaan vaalikauteen. Vaalien jälkeen kokoontuva eduskunta jatkaa lepäämään jätetyn lakiehdotuksen käsittelyä, ja sen tulee hyväksyä se asiasisällöltään muuttamattomana määräenemmistöllä, eli 2/3:lla annetuista äänistä.

 Uusimmat lepäämään hyväksytyt lakiehdotukset 2015–

Valtiopäiväasia
LJL 1/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Valtiopäiväasia
LJL 2/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Valtiopäiväasia
LJL 1/2015 vp

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp)

Valtiopäiväasia
LJL 2/2015 vp

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp)