Lisätalousarvioaloitteet

​Kansanedustajien lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehtoduksen lisätalousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

 Uusimmat lisätalousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
LTA 8/2020 vp

Lisätalousarvioaloite koronavirustestauksen laajentamiseen ja epidemian hoidon vaatimiin hankintoihin (24 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 7/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ELY-keskusten kautta pienimmille yrityksille ja toiminimiyrittäjille myönnettävään suoraan tukirahoitukseen (150 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 6/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Business Finlandille pk-yritysten suoraan tukirahoitukseen (150 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 5/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Taiteen edistämiskeskukselle kulttuurin ja taiteen tukemiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 4/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä alle 250 henkilöä työllistävien yritysten palkkatuen ja yksityisyrittäjien kriisituen mahdollistamiseen (5 900 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 3/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poikkeusolojen aiheuttamiin menoihin (200 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 2/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rajavartiolaitoksen toimintamenoihin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 1/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 10/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen (287 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 9/2019 vp

Lisätalousarvioaloite Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 8/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Espoon kaupunkiradan rakentamiseen (6 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 7/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 6/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 15 muuttamiseksi 2+2-tieksi (190 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 5/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 4/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 3/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Honkajoen Katkontien kunnostukseen (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 2/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 eteläpuolella olevan maantien 130 rampin muuttamiseksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 1/2019 vp

Lisätalousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen varatun määrärahan vähentämisestä (‑1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 54/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lastenasiaintalo-mallin laajentamiseksi (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 53/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten toimintaan (800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 52/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digitalisaatiokehitykseen (150 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 51/2018 vp

Lisätalousarvioaloite Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (73 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 50/2018 vp

Lisätalousarvioaloite järjestöille maksettavan palkkatuen 3 000 henkilön enimmäismäärän poistamisesta

Valtiopäiväasia
LTA 49/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntakokeilun jatkamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 48/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 47/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon (100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 46/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen koulutukseen (190 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 45/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 44/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen (200 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 43/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (130 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 42/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (72 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 41/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä puutiaisaivokuumerokotuksiin Kymenlaakson saaristoalueella (75 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 40/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä palkkatuella työllistämiseen (60 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 39/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorisotakuuseen ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) jatkamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 38/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen työvoima- ja kotouttamiskoulutukseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 37/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestöjen työllistämis- ja kotouttamisprojekteihin sekä palkkauskaton purkamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 36/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä TE-toimistoille työn etsintään ja henkilökohtaiseen palveluun (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 35/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (60 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 34/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 33/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aluetaloutta tukeviin väyläinvestointeihin (25 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 32/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pellos—Mäntyharju teollisuuden pistoraiteen parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 31/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan raideliikenteen nopeuttamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 30/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä viiden raideparin rakentamiseen Kotolahden ratapihalle (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 29/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä itäisen rannikkoradan suunnitteluun (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 28/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 27/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ruonan yhdystien—Armonlaaksontien eritasoliittymän rakentamiseen Naantalissa (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 26/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 Hurus—Hietanen tieosuuden nopeuttamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 25/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 12 parantamiseen välillä Eura—Raijala (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 24/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä turbokiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 ja Vanhan Otavantien ja Otavankadun valo-ohjattuun risteykseen Mikkelissä (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 23/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtateiden 5 ja 14 yhdistävän Rantasalmen taajaman läpi kulkevan seututien 464 päällystämiseen (2 700 000 euroa)