​​​​​​​​​​​​​​

​Muut asiat

Eduskunnassa käsiteltävä asia, jolla ei ole omaa valtiopäiväasiatunnusta.

 Uusimmat muut asiat

Valtiopäiväasia
M 3/2022 vp

Muu asia valtion virka ja työehtosopimuksen 24.11.2022 hyväksyminen

Valtiopäiväasia
M 2/2022 vp

Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 1/2022 vp

Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen (sopimuskausi 2022 - 2024)

Valtiopäiväasia
M 13/2021 vp

Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 12/2021 vp

Valtion vuoden 2022 talousarvion ainoan käsittelyn menettelytapa

Valtiopäiväasia
M 11/2021 vp

Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 2.12.2021 hyväksyminen

Valtiopäiväasia
M 10/2021 vp

Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 9/2021 vp

Kansliatoimikunnan lausunto virkasuhteen irtisanomisesta

Valtiopäiväasia
M 8/2021 vp

Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 7/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
M 6/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
M 5/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasia
M 4/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Valtiopäiväasia
M 3/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasia
M 2/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 1/2021 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 26/2020 vp

Muu asia valtion virka ja työehtosopimuksen 3.12.2020 hyväksyminen

Valtiopäiväasia
M 25/2020 vp

Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 24/2020 vp

Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 23/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtiopäiväasia
M 22/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasia
M 21/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasia
M 20/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasia
M 19/2020 vp

Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen (sopimuskausi 2020 - 2022)

Valtiopäiväasia
M 18/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtiopäiväasia
M 17/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasia
M 16/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasia
M 15/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasia
M 14/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtiopäiväasia
M 13/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 12/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasia
M 11/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtiopäiväasia
M 10/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtiopäiväasia
M 9/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 8/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 7/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtiopäiväasia
M 6/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
M 5/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtiopäiväasia
M 4/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtiopäiväasia
M 3/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtiopäiväasia
M 2/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtiopäiväasia
M 1/2020 vp

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
M 6/2019 vp

Muu asia oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Valtiopäiväasia
M 5/2019 vp

Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

Valtiopäiväasia
M 4/2019 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Valtiopäiväasia
M 3/2019 vp

Pääministerin valinta

Valtiopäiväasia
M 2/2019 vp

Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 4.12.2019 hyväksyminen

Valtiopäiväasia
M 1/2019 vp

Pääministerin valinta

Valtiopäiväasia
M 4/2018 vp

Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen 29.11.2018 hyväksyminen

Valtiopäiväasia
M 3/2018 vp

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta