​Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvoston selonteko on valtioneuvoston eduskunnalle valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta antama selvitys. Valtioneuvoston selonteon perusteella ei voida toimittaa luottamuslauseäänestystä.

 Valtioneuvoston uusimmat selonteot

VNS 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
VNS 1/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
VNS 2/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
VNS 1/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 8/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VNS 7/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä
VNS 6/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VNS 5/2018 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNS 4/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 3/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
VNS 2/2018 vp
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
VNS 1/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
VNS 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
VNS 6/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
VNS 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 4/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
VNS 3/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
VNS 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
VNS 1/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
VNS 7/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
VNS 6/2016 vp
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
VNS 5/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
VNS 4/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle : Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016
VNS 3/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020
VNS 2/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 1/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
VNS 1/2015 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019